กาลกิณี

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กาลกิณี - เหล็กโคน

Em | D |C D | Em |

จะเล่Emาประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนนั้นDฉันเคยเล่นยาว่ามีCอะไรเข้ามาDในชีวิตฉันEmบ้างชีEmวิตแม่งโคตรเลวร้าย ฉันDยอมทำทุกทางเพื่อCให้ได้ยDาเข้ามา..เสพมัEm

เริ่Emมจากการเสพยา ฉันสรรหDาแต่เรื่องเลว ๆชีวิตCฉันไม่มีDอะไร..ดีสักEmอย่างฉันEmติดการพนัน  มั่วDสุมทุกทางจนทำCให้ชีวิตฉัDน..พังสลาEm

ฉันCขายรถ ขายบ้าDขายที่ดิBmน ขายวัว ขายEmควายชีวิAmตของฉันวอดวาDย พังสลายGในพริบตBชีวิCตไม่มีอะไรDดี.. ตอนที่Bmฉันเล่นยEmมีAmแต่สิ่งชั่วช้า..B   (กาลกิEmณี)

C | G |C | G |
Am | Em |C | D | Em |

** |

ปัจจุบัEmนฉันเลิกเสพยา ชีวิDตฉันมีทุกอย่างทั้งCแก้วแหวน เงินทอDง  รถEm บ้านฉัEmนอยู่สุขสบาย ฉันไม่Dเล่นการพนันไม่Cกินเหล้า ไม่เสพยDา ฉันทำแต่งาEm

และฉัAmนก็ไม่ได้เจDอ..กาลกิณีEmและฉัAmนก็ไม่ได้เจD Bอ..      กับความอัปรีEmย์

Em |กาลกิณี - เหล็กโคน