กาลกิณี

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กาลกิณี เหล็กโคน
เนื้อร้อง/ทำนอง: วัชรา เรืองทิพย์เรียบเรียง/ดนตรี: เสก ผานชื่น

Em | D |C D | Em |

จะเล่Emาประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนนั้นDฉันเคยเล่นยาว่ามีCอะไรเข้ามาDในชีวิตฉันEmบ้างชีEmวิตแม่งโคตรเลวร้าย ฉันDยอมทำทุกทางเพื่อCให้ได้ยDาเข้ามา..เสพมัEm

เริ่Emมจากการเสพยา ฉันสรรหDาแต่เรื่องเลว ๆชีวิตCฉันไม่มีDอะไร..ดีสักEmอย่างฉันEmติดการพนัน  มั่วDสุมทุกทางจนทำCให้ชีวิตฉัDน..พังสลาEm

ฉันCขายรถ ขายบ้าDขายที่ดิBmน ขายวัว ขายEmควายชีวิAmตของฉันวอดวาDย พังสลายGในพริบตBชีวิCตไม่มีอะไรDดี.. ตอนที่Bmฉันเล่นยEmมีAmแต่สิ่งชั่วช้า..B   (กาลกิEmณี)

C | G |C | G |
Am | Em |C | D | Em |

** |

ปัจจุบัEmนฉันเลิกเสพยา ชีวิDตฉันมีทุกอย่างทั้งCแก้วแหวน เงินทอDง  รถEm บ้านฉัEmนอยู่สุขสบาย ฉันไม่Dเล่นการพนันไม่Cกินเหล้า ไม่เสพยDา ฉันทำแต่งาEm

และฉัAmนก็ไม่ได้เจDอ..กาลกิณีEmและฉัAmนก็ไม่ได้เจD Bอ..      กับความอัปรีEmย์

Em |คอร์ดเพลง กาลกิณี วงเหล็กโคน

เนื้อเพลง กาลกิณี เหล็กโคนจะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมา ตอนนั้นฉันเคยเล่นยา ว่ามีอะไรเข้ามาในชีวิตฉันบ้าง ชีวิตแม่งโคตรเลวร้าย ฉันยอมทำทุกทาง เพื่อให้ได้ยาเข้ามาเสพมัน เริ่มจากการเสพยา ฉันสรรหาแต่เรื่องเลวๆชีวิตฉันไม่มีอะไรดีสักอย่าง ฉันติดการพนัน มั่วสุมทุกทาง จนทำให้ชีวิตฉันพังสลาย ฉันขายรถ ขายบ้าน ขายที่ดิน ขายวัว ขายควาย ชีวิตของฉันวอดวาย พังสลายในพริบตา ชีวิตไม่มีอะไรดี ตอนที่ฉันเล่นยา มีแต่สิ่งชั่วช้า กาลกิณี ปัจจุบันฉันเลิกเสพยา ชีวิตฉันมีทุกอย่าง ทั้งแก้วแหวน เงินทอง รถ บ้าน ฉันอยู่สุขสบาย ฉันไม่เล่นการพนัน ไม่กินเหล้า ไม่เสพยา ฉันทำแต่งาน และฉันก็ไม่ได้เจอกาลกิณี และฉันก็ไม่ได้เจอ กับความอัปรีย์