แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

เขียนไขและวานิช, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช

D | A |D | A |
D | A |E | D | A | A |
D | A |D | A |
D | A |E | D | A | E |

วอDนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยAไปจากดินแดDนถิ่นเหนือที่ไกลแสนไกAสุดขอบฟ้Dาที่ไกลแสนไกล ล่องลอยไปAวอนให้ลDมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึE | Eง..

ฝากดวงใจDพี่ลอยล่องไปบนนภAสุดขอบฟ้Dา หัวใจพี่จะไปถึAได้สบตาDแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจAพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึDงรำพัน ถึงแม่นวลน้E | Eอง..

แก้Dมน้องนางนั้นแดงกว่าใครC#mจพี่จมแทบพสุธาดวDงฤทัยหรือดวงแก้วตาดุจดวC#mงดาราดวงดาวดวงไหนวอDนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอC#mนให้ใจน้องไม่มีใครวอDนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไA | Aปถึง..

D | A |D | A |
E | A |E | D | A | A |

* | * | ** |

D | A |D | A |
D | A |E | D | A | A |

* | ** |

D | A | D | A | D | A | E | D | A | A | ( Fade Out )