แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

 เขียนไขและวานิช  สตริง  อินดี้โฟล์ก  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่ง

D | A |D | A |
D | A |E | D | A | A |
D | A |D | A |
D | A |E | D | A | E |

วอDนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยAไปจากดินแดDนถิ่นเหนือที่ไกลแสนไกAสุดขอบฟ้Dาที่ไกลแสนไกล ล่องลอยไปAวอนให้ลDมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึE | Eง..

ฝากดวงใจDพี่ลอยล่องไปบนนภAสุดขอบฟ้Dา หัวใจพี่จะไปถึAได้สบตาDแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจAพี่แทบติดตรึงเพ้อรำพึDงรำพัน ถึงแม่นวลน้E | Eอง..

แก้Dมน้องนางนั้นแดงกว่าใครC#mจพี่จมแทบพสุธาดวDงฤทัยหรือดวงแก้วตาดุจดวC#mงดาราดวงดาวดวงไหนวอDนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอC#mนให้ใจน้องไม่มีใครวอDนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไA | Aปถึง..

D | A |D | A |
E | A |E | D | A | A |

* | * | ** |

D | A |D | A |
D | A |E | D | A | A |

* | ** |

D | A | D | A | D | A | E | D | A | A | ( Fade Out )คอร์ดเพลง แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร เขียนไข และ วานิช

เนื้อเพลง แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร เขียนไขและวานิชวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไป จากดินแดนถิ่นเหนือที่ไกลแสนไกล สุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกล ล่องลอยไป วอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึง ฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภา สุดขอบฟ้า หัวใจพี่จะไปถึง ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึง เพ้อรำพึงรำพัน ถึงแม่นวลน้อง แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบพสุธา ดวงฤทัยหรือดวงแก้วตา ดุจดวงดาราดวงดาวดวงไหน วอนให้ชายทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจน้องไม่มีใคร วอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง