การให้

 เขียนไขและวานิช สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง การให้ เขียนไขและวานิช
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาโรจน์ ยอดยิ่งดนตรี: สาโรจน์ ยอดยิ่ง, ประชา หลุยจำวัน

G | G |D | D |Em | Em |C | C |
G | G |D | D |Em | Em |C | C |

 G  พึ่งรู้ว่ารักคือการให้ D  พึ่งรู้ว่ารักคือการมอบใจEm   พึ่งรู้ว่ารักคือการพบเจC

 G  พึ่งรู้ว่าใจคือการแบ่งปัD   พึ่งรู้เมื่อยามที่ได้อยู่ด้วยกัEm   ทุกวันฉันนั้นรักเธC

ยาGมหลับฝัน.. เราจะมีDดวงใจของกันยามตื่Emน..ทุกวัน  สุขใจCเมื่อเห็นหน้าเธอยาGมหลับฝัน.. เราจะมีDดวงใจของกันยามตื่Emน..ทุกวัน  สุขใจCเมื่อเห็นหน้าเธอ

G | G |D | D |Em | Em |C | C |
G | G |D | D |Em | Em |C | C |
G | G |D | D |Em | Em |C | C |

 G  ฉันคิดว่ารักคือการให้ D  ฉันคิดว่ารักคือการมอบใจEm   ฉันคิดว่ารักคือการพบเจอ

 G  ฉันคิดว่าใจคือการแบ่งปัD   ฉันรู้เมื่อยามที่ได้อยู่ด้วยกัEm   ทุกวันฉันนั้นรักเธC

** |

G | G |D | D |Em | Em |C | C | ( x4 ) | G |คอร์ดเพลง การให้ เขียนไข และ วานิช

เนื้อเพลง การให้ เขียนไขและวานิชพึ่งรู้ว่ารักคือการให้ พึ่งรู้ว่ารักคือการมอบใจ พึ่งรู้ว่ารักคือการพบเจอ พึ่งรู้ว่าใจคือการแบ่งปัน พึ่งรู้เมื่อยามที่ได้อยู่ด้วยกัน ทุกวันฉันนั้นรักเธอ ยามหลับฝัน เราจะมีดวงใจของกัน ยามตื่นทุกวัน สุขใจเมื่อเห็นหน้าเธอ ยามหลับฝัน เราจะมีดวงใจของกัน ยามตื่นทุกวัน สุขใจเมื่อเห็นหน้าเธอ ฉันคิดว่ารักคือการให้ ฉันคิดว่ารักคือการมอบใจ ฉันคิดว่ารักคือการพบเจอ ฉันคิดว่าใจคือการแบ่งปัน ฉันรู้เมื่อยามที่ได้อยู่ด้วยกัน ทุกวันฉันนั้นรักเธอ