การให้

เขียนไขและวานิช, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

การให้ - เขียนไขและวานิช

G | G |D | D |Em | Em |C | C |
G | G |D | D |Em | Em |C | C |

 G  พึ่งรู้ว่ารักคือการให้ D  พึ่งรู้ว่ารักคือการมอบใจEm   พึ่งรู้ว่ารักคือการพบเจC

 G  พึ่งรู้ว่าใจคือการแบ่งปัD   พึ่งรู้เมื่อยามที่ได้อยู่ด้วยกัEm   ทุกวันฉันนั้นรักเธC

ยาGมหลับฝัน.. เราจะมีDดวงใจของกันยามตื่Emน..ทุกวัน  สุขใจCเมื่อเห็นหน้าเธอยาGมหลับฝัน.. เราจะมีDดวงใจของกันยามตื่Emน..ทุกวัน  สุขใจCเมื่อเห็นหน้าเธอ

G | G |D | D |Em | Em |C | C |
G | G |D | D |Em | Em |C | C |
G | G |D | D |Em | Em |C | C |

 G  ฉันคิดว่ารักคือการให้ D  ฉันคิดว่ารักคือการมอบใจEm   ฉันคิดว่ารักคือการพบเจอ

 G  ฉันคิดว่าใจคือการแบ่งปัD   ฉันรู้เมื่อยามที่ได้อยู่ด้วยกัEm   ทุกวันฉันนั้นรักเธC

** |

G | G |D | D |Em | Em |C | C | ( x4 ) | G |