ใกล้เธอได้เท่าเดิม

 ใกล้เธอได้เท่าเดิม Hobbit สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใกล้เธอได้เท่าเดิม - HOBBIT วงฮอบบิท

C G/B | Am G |
C G/B | Am G |

 C  ขอใกล้เธอแค่Gพอดี Am  รู้ตัวว่าฉัEmนนั้นไม่ดีพF   ที่จEmะเข้าไป..ให้ถึDmงใจเธG

 C  เพราะที่ที่ให้Gกันยืน Am  นิยามอย่างดีEmก็แค่เพื่อนเธF   เตือนให้Emระวัง อย่าหวัDmงมากไปG

อย่าเลFย เธออย่าเข้าให้เกิEmนที่เก่Amที่ ๆ ฉัDmนยังพFอจะทำใจG..

ใจCมันอ่อนไหว หยุG/Bดมันเอาไว้อย่Amาให้มันทำร้ายGเธอเลยดีกว่Fถ้าทEmนไม่พอ  บอกรัDmกเธอไปGจาCกก็คงเหงา อยู่G/Bก็ทนเอาห่าAmงแค่พอมองเห็Gนไม่ไกลเท่าไหFร่เท่าเดิEmมที่ใจ.. ไม่คิFดอะไรG..เกินเลย

C G/B | Am G |
C G/B | Am G |

 C  ขอแค่เป็นห่วงGไกล ๆ Am  เมื่อเธอผิดหวัEmงฉันยังคงอยู่F   ยังอยู่Emที่เดิม ไม่ทิ้DmงเธอไปG

   บอกใจF.. จะไม่ถลำจนเกิEmนถอนตัAm   พอจะรู้DmตัวเอFงว่าเป็นใคGร..

** |

 F  ขอแค่อยู่เคียEmงข้างเธAm   ไม่ว่าเธDmอให้กัFนเท่าไหGร่

C G/B |Am Em |F Em | Dm G |
C G/B |Am Em |Dm Em | F G |

** |

อย่าCงน้อยยัG/Bงได้รู้Amรักเป็Emนอย่างไรFแม้เธEmอไม่รู้ ก็ไDmม่เป็นไรGจาCกก็คงเหงา อยู่G/Bก็ทนเอาได้Amแค่เพียงมองเห็Gนเธอมีรอยยิ้Fฉันก็EmสุขใจF..ด้วยควGามยินC Dmดี..

แค่ห่าEmงให้พอ เผื่อไDmว้ห้ามใFmจ.. ตัวเC | Cอง..