กลับบ้านเราดีกว่า

 กลับบ้านเราดีกว่า  ไชโย ธนาวัฒน์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

กลับบ้านเราดีกว่า - ไชโย ธนาวัฒน์

C Em | Am G |C Em | Am |
F C | F C |Dm | G |

แบกCชีวิตเข้าเมือEmงมาครึ่งชีAmวิต   GติดCตามฝันมาไกEmลได้เพียงครึ่งDmทางยังFไมได้ดั่งCใจ  สิ่งFที่ใจวาCดหวังหนDmทาง.. ช่างไกลแสนGไกล

ทำCปานนี้ก็ยัEmงคงได้..แAค่mนี้   Gสิ่Cงที่คิดว่าดีEm ไม่ดีเหมือนDmใจใจFของฉันมันCเจ็บ  เจ็บFที่ฉันต้องCจ่ายขอเอDmาชีวิตกลับไปGใช้ที่บ้าCนเราDm Em

กลัFบบ้านเราดีCกว่า อาจFได้เสียพอCกันแต่Fในเมืองสวรรค์..มันเหงCากว่าเหงา Dm EmเปลืDmองเนือ้ เปลืองใจ เปลือGงน้ำตาคว้Emาได้แต่มือเปAmล่าเก็บกระเป๋Fา.. กลับคืD/F#นบ้านเราดีGกว่า

อย่าCงน้อย ๆ ก็ยัEmงได้คอย..ดูAmแล    Gพ่อCกับแม่ที่แEmกแก่เฒ่าชDmราแรงFที่เหลือเป็นCทุน  ทุ่มFเทพลิกผืนCนาเลิDmกงมงายฝันบ้Gา กลับไปหาCเธอ

C Em | Am G |C Em | Dm |
F C | F C |Dm G | C Dm Em |

* | ** |

เลิDmกงมงายเพ้อเจ้Gอ กลับคืนบ้านCเราฮืม..Dm  กลับGบ้านเราดีกว่Cกลับบ้านเราดีกว่า - ไชโย ธนาวัฒน์