เกลียดคนสวย

 หนู มิเตอร์  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เกลียดคนสวย หนู มิเตอร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนู มิเตอร์เรียบเรียง: หนู มิเตอร์สังกัดค่าย: อาร์ สยาม

Dm C | F Dm |Gm Am | Dm |
A# C | F Dm |Gm Am | Dm C |

ไปแห่งไหF Cน..  ก็ไม่เคยDm Amพ้นเจอะแต่คGmนสวยงาCม จนฉันเบFลอไปแห่งไหDmน.. ก็ยังได้Gmเจอแล้วนี่เธA#อ..ก็เป็นคนสวยใช่Cไหม

เกลีAmยด ฉันเกลียดคนสวยทั้งDmนั้นเพราะเชื่ออาA#จารย์..ท่านสอนให้จำCใส่ใจ

เกลียดอDm Cะไร..   มักได้อย่างนั้FเกลีDmยด เกลียดเธอแล้วกัGmน ฉันคAmงได้สมดั่งDmใจเกลียดที่A# Cฉัน..   รักเธอมากFไปเกลีDmยดจนหมดหัวGmใจ ก็คAmงได้รักDmจากเธอ

A# C | F Dm |Gm Am | Dm C |

เคยแต่รัF Cก..  รักคนสวDm Amยเด่นกลับต้องเป็Gmน..คนอกหัCกมาหลาFยปีมาจนวันDmนี้  ไหนลองGmอีกทีเปลี่ยนจากรัA#ก แล้วลองมาเป็นCเกลียดไป

A# C | F Dm |Gm Am | Dm C |

เกลียดคนสวDmย..คอร์ดเพลง เกลียดคนสวย หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

เนื้อเพลง เกลียดคนสวย หนู มิเตอร์ อาร์ สยามไปแห่งไหน ก็ไม่เคยพ้น เจอะแต่คนสวยงาม จนฉันเบลอ ไปแห่งไหน ก็ยังได้เจอ แล้วนี่เธอก็เป็นคนสวยใช่ไหม เกลียด ฉันเกลียดคนสวยทั้งนั้น เพราะเชื่ออาจารย์ท่านสอนให้จำใส่ใจ เกลียดอะไร มักได้อย่างนั้น เกลียด เกลียดเธอแล้วกัน ฉันคงได้สมดั่งใจ เกลียดที่ฉัน รักเธอมากไป เกลียดจนหมดหัวใจ ก็คงได้รักจากเธอ เคยแต่รัก รักคนสวยเด่น กลับต้องเป็นคนอกหักมาหลายปี มาจนวันนี้ ไหนลองอีกที เปลี่ยนจากรัก แล้วลองมาเป็นเกลียดไป เกลียดคนสวย