เกลียดคนสวย

หนู มิเตอร์ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เกลียดคนสวย - หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

Dm C | F Dm |Gm Am | Dm |
A# C | F Dm |Gm Am | Dm C |

ไปแห่งไหF Cน..  ก็ไม่เคยDm Amพ้นเจอะแต่คGmนสวยงาCม จนฉันเบFลอไปแห่งไหDmน.. ก็ยังได้Gmเจอแล้วนี่เธA#อ..ก็เป็นคนสวยใช่Cไหม

เกลีAmยด ฉันเกลียดคนสวยทั้งDmนั้นเพราะเชื่ออาA#จารย์..ท่านสอนให้จำCใส่ใจ

เกลียดอDm Cะไร..   มักได้อย่างนั้FเกลีDmยด เกลียดเธอแล้วกัGmน ฉันคAmงได้สมดั่งDmใจเกลียดที่A# Cฉัน..   รักเธอมากFไปเกลีDmยดจนหมดหัวGmใจ ก็คAmงได้รักDmจากเธอ

A# C | F Dm |Gm Am | Dm C |

เคยแต่รัF Cก..  รักคนสวDm Amยเด่นกลับต้องเป็Gmน..คนอกหัCกมาหลาFยปีมาจนวันDmนี้  ไหนลองGmอีกทีเปลี่ยนจากรัA#ก แล้วลองมาเป็นCเกลียดไป

A# C | F Dm |Gm Am | Dm C |

เกลียดคนสวDmย..เกลียดคนสวย - หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม