โกหกหน้าตาย

 เท่ห์ อุเทน  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โกหกหน้าตาย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
สังกัดค่าย: RS

E | G#m |A | B |
E | A Am |G#m F#m B | E |

ปวดใจEดังไฟสุมทรวง ทะลวงอกฉัG#mเมื่อเธอAมาตัดสัมพัBนธ์เอาเมื่อสายEไปใครไหC#mนจะทันตั้งตัว ยั้งหัวG#mใจหลอกให้หลF#mงงมงาย ใจสุดแสนBดำ

อยู่ดีEพูดมาดื้อ ๆ ว่ามีเจ้าG#mของช่างพูAดได้อย่างช่ำชอBง ไม่ติดสักEคำก่อนจะรัC#mกทำไมไม่บอก..เล่าเท้าG#mความให้เราหลF#mงเดินตาม..B   หลวมตัวถลำEใจ

จริAง ๆ เธอน่ะเหBรอ เธอรู้เG#m Esus4 Eต็มอกไยAจึงมาเพ้อพBก โกหกหน้Eาตาย  E7ใจAนึงก็รัBก.. จับG#mจิตฝังC#mใจF#mจนึง..B   ก็แสนจะแค้นEเธอ

E | G#m |A | B |
E | G#m |A B | E |

* | ** | *** | *** |

F#m B | Emaj7 |คอร์ดเพลง โกหกหน้าตาย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

เนื้อเพลง โกหกหน้าตาย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ปวดใจดังไฟสุมทรวง ทะลวงอกฉัน เมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไป ใครไหนจะทันตั้งตัว ยั้งหัวใจ หลอกให้หลงงมงาย ใจสุดแสนดำ อยู่ดีพูดมาดื้อๆว่ามีเจ้าของ ช่างพูดได้อย่างช่ำชอง ไม่ติดสักคำ ก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าความ ให้เราหลงเดินตาม หลวมตัวถลำใจ จริงๆเธอน่ะเหรอ เธอรู้เต็มอก ไยจึงมาเพ้อพก โกหกหน้าตาย ใจนึงก็รัก จับจิตฝังใจ ใจนึง ก็แสนจะแค้นเธอ