เกินใจจะอดทน

 Syam  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เกินใจจะอดทน SYAM (ไซแอม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชำนาญ เขม่นจันทร์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Em Bm | C G |Em Bm | C D |

 Em  เรื่องราวที่เธBmอได้ทำ..ให้ฉันCเห็นมันต่อหน้G Em  มันทำให้ฉัBmนนั้นทนไม่ไหCว.. Em  ถ้าเธอได้ทำBmอะไร..กับเขCาฉันคงต้องบ้G Em  ไม่อยากจะรู้Bm..  ไม่อยากจะเห็Dน..

แต่ฉันCก็รู้..ว่าที่DเธอทำเกือบจะทำGให้คนเป็นบ้Emกี่ครั้Amงที่ต้องทนมDา มันเหนื่อยขนาGดไหนกี่ครั้Amงที่ต้องจำทDน  เหตุผGลที่ต้องทนไEmก็รัAmกเธอ จากหัวใDจ ใช่จะแกล้Gงทำ..D

ตอบฉัGน.. ทีBm.. ว่าฉัAmนไม่ดีตรงไหDตอบฉัGน.. ทีBm.. ว่าฉัAmนไม่ดีอย่างไรDที่เธอBmมาทำให้ฉันEmเจ็บแสบ ลึกAmเกินทนเก็บใจDไว้และเธอBmมาจากมาทิ้Emงกันไปเจ็บช้ำCเจียนตาย เจ็บช้ำDเกินใจจะอดทG | (D)น..

 Em  ไม่ทุกข์ไม่ร้อBmนอะไร  อย่างนั้Cนฉันคงไม่ว่G Em  ก็คงต้องลBmาและพอเท่านี้C.. Em  ไม่มีถ้อยคำBmอะไร..ที่เธอCเห็นมันว่าดีG Em  ก็จบเท่านี้Bm  แค่จากเท่านั้Dน..

* | ** |

Am | C |G | G |
Am | C |G | G |

* | ** |

และฉัAmนต้องไป ก็เพรCาะเกินใDจจะอดทGน..คอร์ดเพลง เกินใจจะอดทน SYAM (ไซแอม)

เนื้อเพลง เกินใจจะอดทน SYAM (ไซแอม)เรื่องราวที่เธอได้ทำให้ฉันเห็นมันต่อหน้า มันทำให้ฉันนั้นทนไม่ไหว ถ้าเธอได้ทำอะไรกับเขาฉันคงต้องบ้า ไม่อยากจะรู้ ไม่อยากจะเห็น แต่ฉันก็รู้ว่าที่เธอทำ เกือบจะทำให้คนเป็นบ้า กี่ครั้งที่ต้องทนมา มันเหนื่อยขนาดไหน กี่ครั้งที่ต้องจำทน เหตุผลที่ต้องทนไป ก็รักเธอ จากหัวใจ ใช่จะแกล้งทำ ตอบฉัน ที ว่าฉันไม่ดีตรงไหน ตอบฉัน ที ว่าฉันไม่ดีอย่างไร ที่เธอมาทำให้ฉันเจ็บแสบ ลึกเกินทนเก็บใจไว้ และเธอมาจากมาทิ้งกันไป เจ็บช้ำเจียนตาย เจ็บช้ำเกินใจจะอดทน ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร อย่างนั้นฉันคงไม่ว่า ก็คงต้องลาและพอเท่านี้ ไม่มีถ้อยคำอะไรที่เธอเห็นมันว่าดี ก็จบเท่านี้ แค่จากเท่านั้น และฉันต้องไป ก็เพราะเกินใจจะอดทน