เกินใจจะอดทน

 เกินใจจะอดทน Syam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เกินใจจะอดทน - SYAM (ไซแอม)

Em Bm | C G |Em Bm | C D |

 Em  เรื่องราวที่เธBmอได้ทำ..ให้ฉันCเห็นมันต่อหน้G Em  มันทำให้ฉัBmนนั้นทนไม่ไหCว.. Em  ถ้าเธอได้ทำBmอะไร..กับเขCาฉันคงต้องบ้G Em  ไม่อยากจะรู้Bm..  ไม่อยากจะเห็Dน..

แต่ฉันCก็รู้..ว่าที่DเธอทำเกือบจะทำGให้คนเป็นบ้Emกี่ครั้Amงที่ต้องทนมDา มันเหนื่อยขนาGดไหนกี่ครั้Amงที่ต้องจำทDน  เหตุผGลที่ต้องทนไEmก็รัAmกเธอ จากหัวใDจ ใช่จะแกล้Gงทำ..D

ตอบฉัGน.. ทีBm.. ว่าฉัAmนไม่ดีตรงไหDตอบฉัGน.. ทีBm.. ว่าฉัAmนไม่ดีอย่างไรDที่เธอBmมาทำให้ฉันEmเจ็บแสบ ลึกAmเกินทนเก็บใจDไว้และเธอBmมาจากมาทิ้Emงกันไปเจ็บช้ำCเจียนตาย เจ็บช้ำDเกินใจจะอดทG | (D)น..

 Em  ไม่ทุกข์ไม่ร้อBmนอะไร  อย่างนั้Cนฉันคงไม่ว่G Em  ก็คงต้องลBmาและพอเท่านี้C.. Em  ไม่มีถ้อยคำBmอะไร..ที่เธอCเห็นมันว่าดีG Em  ก็จบเท่านี้Bm  แค่จากเท่านั้Dน..

* | ** |

Am | C |G | G |
Am | C |G | G |

* | ** |

และฉัAmนต้องไป ก็เพรCาะเกินใDจจะอดทGน..