กระทงหลงคู่

 ก้อง ห้วยไร่  ลูกทุ่ง  อีสาน  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กระทงหลงคู่ ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่เรียบเรียง: โฟร์ค เรคคร์อดติดต่องานแสดง: 0816745544

F | Em |Dm G | C |

เดือCนหงาย..  ฮือAmฮืม..แนFมเห็น..Em        Dm   แต่ไกล..GใจCหาย..  ฮือAmฮืม..เจ้Fามา.Em.      กับDmไผ..    Gเผิ่นมาCคุย.. หรือเจ้Amาจงใจควงบ่าFวบ้านใด๋..ออกมGาตำตาCให้เห็น

เอ่อCไหล..  ฮือฮืAmม..ในFตาของอ้าEmย..เอ่Dm Gอล้น..ไปซCะ.. แม่หน้าAmมน..บ่ต้องย่าFนดอกสายตาคนแนมอ้าDmยส่ำหมา..Gร่วงรินCไหล.. รดน้ำAmตาคนที่มัFนไร้ค่า..จั่งอ้าGย สมควรต้องอยู่Cคนเดียว

เพ็ญเดือนสิบสอFบ่แม้นมื้EmอกระทงหลงAmทางเป็นมื่อใจอ้างว้าFง มื้อฮักเพม้าGมื้อนางเปลี่ยCนใจ  C7เป็นมื้อน้องถิ่มอ้Emายมื้อเจ็บแป๋ตาA7ย มื้อเจ้ามีใหDmม่มื้อที่คนรAmอคืออ้ายเสียใCมื้อนี้เปลี่ยนไปG กระทงหลCงคู่

Am | F |G Em | Am |
Am | F |Em | Am |

** |

ลมCหนาว.. ซูนAmใจมาซ้ำFมาเติมหัวใEmจ จั่งแม่นคักDmหลาย  GในคืนCนี้.. อ้ายAmเดียวดายท่ามกลาFงเปลวเทียนแสงไEmฟในคืนมืDm Gดมัวอย่าคิดCหลาย.. บ่ต้องAmกลัวอย่างน้อย ๆF กะมีเสียงหัGว..กลบเกลื่อนเสียงCไห้

** | ** |

Am | F |G Em | Am | A |คอร์ดเพลง กระทงหลงคู่ ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง กระทงหลงคู่ ก้อง ห้วยไร่เดือนหงาย ฮือฮืม แนมเห็น แต่ไกล ใจหาย ฮือฮืม เจ้ามา กับไผ เผิ่นมาคุย หรือเจ้าจงใจ ควงบ่าวบ้านใด๋ออกมาตำตาให้เห็น เอ่อไหล ฮือฮืม ในตาของอ้ายเอ่อล้น ไปซะ แม่หน้ามน บ่ต้องย่านดอกสายตาคนแนมอ้ายส่ำหมา ร่วงรินไหล รดน้ำตา คนที่มันไร้ค่าจั่งอ้าย สมควรต้องอยู่คนเดียว เพ็ญเดือนสิบสอง บ่แม้นมื้อกระทงหลงทาง เป็นมื่อใจอ้างว้าง มื้อฮักเพม้าง มื้อนางเปลี่ยนใจ เป็นมื้อน้องถิ่มอ้าย มื้อเจ็บแป๋ตาย มื้อเจ้ามีใหม่ มื้อที่คนรอคืออ้ายเสียใจ มื้อนี้เปลี่ยนไป กระทงหลงคู่ ลมหนาว ซูนใจ มาซ้ำมาเติมหัวใจ จั่งแม่นคักหลาย ในคืนนี้ อ้ายเดียวดาย ท่ามกลางเปลวเทียนแสงไฟในคืนมืดมัว อย่าคิดหลาย บ่ต้องกลัว อย่างน้อยๆกะมีเสียงหัวกลบเกลื่อนเสียงไห้