หยุด

 สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หยุด Groove Rider กรู๊ฟไรเดอร์ส
สังกัดค่าย: Bakery Music

Cmaj7 | Bm7 |Am7 D7 | Gmaj7 |

Cmaj7 | Bm7 |Am7 D7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | Bm7 |Am7 D7 | Gmaj7 |

ฉันนั่งยิ้Cmaj7มลำพัง หัวเราBm7ะลำพังสดชื่Am7นกว่าทุกครั้D7งที่ผ่านGmaj7มาตั้งแต่ได้Cmaj7พบกับเธอนั้น เรื่องจริBm7งกับความฝัน Am7   เกิดขึ้นด้วยกัD7นทันตาGmaj7..

 Em7   ฉันอยากจะหยุดเวลานี้A7 Em7   ตั้งแต่วินาที ที่ชีวิA7ตมีเธอเข้ามา Em7   เธอทำให้คนที่เหนื่อยล้A7    นั้นกล้D7าจะเปิดหัวใจD7..

หยุCmaj7ดหยุดชีวิต  หยุBm7ดกับคนนี้แม้Am7ว่าใครจะดีD7สักแค่ไGmaj7หนหยุCmaj7ดหยุดความรัก..ทั้Bm7งหัวใจจะหยุAm7ดอยู่กับเธD7อคนเดีGmaj7ยว

Cmaj7 | Bm7 |Am7 D7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | Bm7 |Am7 D7 | Gmaj7 |

ฉันนั้นรู้Cmaj7ทันที  และรักBm7ทันทีเธอคืAm7อความโชคดีD7ที่เข้ามGmaj7ตั้งแต่ได้พCmaj7บกับเธอนั้น ชีวิBm7ตเหมือนความฝัน Am7   ที่เกิดขึ้นตอD7นลืมตา.Gmaj7.

* | ** |

Cmaj7 | Bm7 |Am7 D7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | Bm7 |Am7 D7 | Gmaj7 |

Em7 | A7 |Em7 | A7 |
Em7 | A7 |D7 | D7 |

** | ** | ** |

Cmaj7 | Bm7 | Am7 D7 | Gmaj7 | ( x2 )คอร์ดเพลง หยุด Groove Rider กรู๊ฟไรเดอร์ส

เนื้อเพลง หยุด Groove Rider กรู๊ฟไรเดอร์สฉันนั่งยิ้มลำพัง หัวเราะลำพัง สดชื่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้น เรื่องจริงกับความฝัน เกิดขึ้นด้วยกันทันตา ฉันอยากจะหยุดเวลานี้ ตั้งแต่วินาที ที่ชีวิตมีเธอเข้ามา เธอทำให้คนที่เหนื่อยล้า นั้นกล้าจะเปิดหัวใจ หยุดหยุดชีวิต หยุดกับคนนี้ แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหน หยุดหยุดความรักทั้งหัวใจ จะหยุดอยู่กับเธอคนเดียว ฉันนั้นรู้ทันที และรักทันที เธอคือความโชคดีที่เข้ามา ตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้น ชีวิตเหมือนความฝัน ที่เกิดขึ้นตอนลืมตา