ให้ตายไปกับใจ

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ให้ตายไปกับใจ - ไผ่ พงศธร

Dm | Gm |C | Dm |

Dm C | Dm |F G | Am |
C | Dm |Gm C | Dm |

ฝนจะตDmก  ฟ้ายัCงส่งข่าDmให้เมฆเทา ๆF .. เป็นคGนสื่อสาAmก่อนจะเปียกปอDmน ยังพอหลบทัGmฟ้าฝนนั้Amน..ยังมีน้ำDmใจ

อ้ายบ่Dmมี..น้ำใCจคือฟ้DmบทจะจากลFา ก็ช่าCงง่ายAmดายฝากเพียงข้อควDmาม..มาตัดเยื่อGmใยด้วยคำง่าย ๆC  จบกัAmนเสีDm | Aยที..

เคยบอกเจ้าแล้Cว ว่าอ้ายบ่เคยฮักDmใครตั้งหลักหัวGใจ..รับความผิดหวังAmบ่ทันคำว่าฮัFก เคยฟังจากอ้ายเท่านั้GmเผลอใจวาดGmฝัน จนมาเจ็บในวันนี้Am

จะเก็บเจ้าไว้C..ในทุกหยดน้ำตDmที่จะไหลGมา จากนี้ชั่วชีวีAmจะจดจำFเจ้าแต่สิ่งดีGm ๆขอเก็บฮักนี้Gm..ให้ตาCยไปกับใDm

เมื่อเจ้ามีDm..คนที่Cดีกว่Dmก็ถึงเวFลา..ที่อ้าGยต้องไAmพอบอกตัวDmเอง..ว่าให้ตัดใGmก้อนความหวั่นไหAmว..ก็จุกในCใจทุกทีDm

A# | C | F Am | Dm |
Am | Dm |Gm Am | Dm |
A# C | Am |

* | ** |

จะจดจำFเจ้าแต่สิ่งดีGm ๆขอเก็บฮักนี้C..ให้ตายไปกับใDm