ให้ตายไปกับใจ

 ไผ่ พงศธร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ให้ตายไปกับใจ ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 026699159

Dm | Gm |C | Dm |

Dm C | Dm |F G | Am |
C | Dm |Gm C | Dm |

ฝนจะตDmก  ฟ้ายัCงส่งข่าDmให้เมฆเทา ๆF .. เป็นคGนสื่อสาAmก่อนจะเปียกปอDmน ยังพอหลบทัGmฟ้าฝนนั้Amน..ยังมีน้ำDmใจ

อ้ายบ่Dmมี..น้ำใCจคือฟ้DmบทจะจากลFา ก็ช่าCงง่ายAmดายฝากเพียงข้อควDmาม..มาตัดเยื่อGmใยด้วยคำง่าย ๆC  จบกัAmนเสีDm | Aยที..

เคยบอกเจ้าแล้Cว ว่าอ้ายบ่เคยฮักDmใครตั้งหลักหัวGใจ..รับความผิดหวังAmบ่ทันคำว่าฮัFก เคยฟังจากอ้ายเท่านั้GmเผลอใจวาดGmฝัน จนมาเจ็บในวันนี้Am

จะเก็บเจ้าไว้C..ในทุกหยดน้ำตDmที่จะไหลGมา จากนี้ชั่วชีวีAmจะจดจำFเจ้าแต่สิ่งดีGm ๆขอเก็บฮักนี้Gm..ให้ตาCยไปกับใDm

เมื่อเจ้ามีDm..คนที่Cดีกว่Dmก็ถึงเวFลา..ที่อ้าGยต้องไAmพอบอกตัวDmเอง..ว่าให้ตัดใGmก้อนความหวั่นไหAmว..ก็จุกในCใจทุกทีDm

A# | C | F Am | Dm |
Am | Dm |Gm Am | Dm |
A# C | Am |

* | ** |

จะจดจำFเจ้าแต่สิ่งดีGm ๆขอเก็บฮักนี้C..ให้ตายไปกับใDmคอร์ดเพลง ให้ตายไปกับใจ ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ไผ่ พงศธรฝนจะตก ฟ้ายังส่งข่าว ให้เมฆเทาๆเป็นคนสื่อสาร ก่อนจะเปียกปอน ยังพอหลบทัน ฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจ อ้ายบ่มีน้ำใจคือฟ้า บทจะจากลา ก็ช่างง่ายดาย ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใย ด้วยคำง่ายๆจบกันเสียที เคยบอกเจ้าแล้ว ว่าอ้ายบ่เคยฮักใคร ตั้งหลักหัวใจรับความผิดหวังบ่ทัน คำว่าฮัก เคยฟังจากอ้ายเท่านั้น เผลอใจวาดฝัน จนมาเจ็บในวันนี้ จะเก็บเจ้าไว้ในทุกหยดน้ำตา ที่จะไหลมา จากนี้ชั่วชีวี จะจดจำเจ้าแต่สิ่งดีๆขอเก็บฮักนี้ให้ตายไปกับใจ เมื่อเจ้ามีคนที่ดีกว่า ก็ถึงเวลาที่อ้ายต้องไป พอบอกตัวเองว่าให้ตัดใจ ก้อนความหวั่นไหวก็จุกในใจทุกที จะจดจำเจ้าแต่สิ่งดีๆขอเก็บฮักนี้ให้ตายไปกับใจ