ให้ตายไปกับใจ

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: วันชัย อยู่พัฒนะวงศ์สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 026699159

G#m B | G#m |B | C#m D#m |
G#m |B | C#m D#m | G#m |
G#m |B | C#m D#m | G#m |

ฝนจะตG#mก  ฟ้ายัBงส่งข่าG#mให้เมฆเทา ๆB .. เป็นคC#นสื่อสาD#mก่อนจะเปียกปอG#mน ยังพอหลบทัC#mฟ้าฝนนั้F#น..ยังมีน้ำG#mใจ

อ้ายบ่G#mมี..น้ำใBจคือฟ้G#mบทจะจากลBา ก็ช่าC#งง่ายดD#mายฝากเพียงข้อควG#mาม..มาตัดเยื่อใC#mด้วยคำง่าย ๆD#m  จบกันเสียทีG#m

เคยบอกอ้ายแล้F#ว ว่าน้องบ่เคยฮักใคG#mตั้งหลักหัวC#ใจ..รับความผิดหวังบ่D#mทันคำว่าฮัBก เคยฟังจากอ้ายเท่านั้C#mเผลอใจวาดC#mฝัน จนมาเจ็บในวันนี้D#m

จะเก็บอ้ายไว้F#..ในทุกหยดน้ำตG#mที่จะไหลมF#า จากนี้ชั่C#วชีวี  D#mจะจดจำอ้Bายแต่สิ่งดีC#m ๆขอเก็บฮักนี้F#..ให้ตาD#mยไปกับใG#m

เมื่ออ้ายมีG#m..คนที่Bดีกว่าG#mก็ถึงเวลBา..ที่น้อC#งต้องไD#mพอบอกตัวG#mเอง..ว่าให้ตัดใC#mก้อนความหวั่นไหD#mว..ก็จุกในใจทุกทีG#m

G#m | B |C#m | D#m |
G#m | B |C#m D#m | G#m |

* | ** |

จะจดจำอ้Bายแต่สิ่งดีC#m ๆขอเก็บฮักนี้F#..ให้ตายไปกับใG#m

G#m | B |C#m D#m | G#m |
C#m D#m | G#m |
เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัยฝนจะตก ฟ้ายังส่งข่าว ให้เมฆเทาๆเป็นคนสื่อสาร ก่อนจะเปียกปอน ยังพอหลบทัน ฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจ อ้ายบ่มีน้ำใจคือฟ้า บทจะจากลา ก็ช่างง่ายดาย ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใย ด้วยคำง่ายๆจบกันเสียที เคยบอกอ้ายแล้ว ว่าน้องบ่เคยฮักใคร ตั้งหลักหัวใจรับความผิดหวังบ่ทัน คำว่าฮัก เคยฟังจากอ้ายเท่านั้น เผลอใจวาดฝัน จนมาเจ็บในวันนี้ จะเก็บอ้ายไว้ในทุกหยดน้ำตา ที่จะไหลมา จากนี้ชั่วชีวี จะจดจำอ้ายแต่สิ่งดีๆขอเก็บฮักนี้ให้ตายไปกับใจ เมื่ออ้ายมีคนที่ดีกว่า ก็ถึงเวลาที่น้องต้องไป พอบอกตัวเองว่าให้ตัดใจ ก้อนความหวั่นไหวก็จุกในใจทุกที จะจดจำอ้ายแต่สิ่งดีๆขอเก็บฮักนี้ให้ตายไปกับใจ