ให้ตายไปกับใจ

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: วันชัย อยู่พัฒนะวงศ์สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์ติดต่องานแสดง: 026699159

G#m B | G#m |B | C#m D#m |
G#m |B | C#m D#m | G#m |
G#m |B | C#m D#m | G#m |

ฝนจะตG#mก  ฟ้ายัBงส่งข่าG#mให้เมฆเทา ๆB .. เป็นคC#นสื่อสาD#mก่อนจะเปียกปอG#mน ยังพอหลบทัC#mฟ้าฝนนั้F#น..ยังมีน้ำG#mใจ

อ้ายบ่G#mมี..น้ำใBจคือฟ้G#mบทจะจากลBา ก็ช่าC#งง่ายดD#mายฝากเพียงข้อควG#mาม..มาตัดเยื่อใC#mด้วยคำง่าย ๆD#m  จบกันเสียทีG#m

เคยบอกอ้ายแล้F#ว ว่าน้องบ่เคยฮักใคG#mตั้งหลักหัวC#ใจ..รับความผิดหวังบ่D#mทันคำว่าฮัBก เคยฟังจากอ้ายเท่านั้C#mเผลอใจวาดC#mฝัน จนมาเจ็บในวันนี้D#m

จะเก็บอ้ายไว้F#..ในทุกหยดน้ำตG#mที่จะไหลมF#า จากนี้ชั่C#วชีวี  D#mจะจดจำอ้Bายแต่สิ่งดีC#m ๆขอเก็บฮักนี้F#..ให้ตาD#mยไปกับใG#m

เมื่ออ้ายมีG#m..คนที่Bดีกว่าG#mก็ถึงเวลBา..ที่น้อC#งต้องไD#mพอบอกตัวG#mเอง..ว่าให้ตัดใC#mก้อนความหวั่นไหD#mว..ก็จุกในใจทุกทีG#m

G#m | B |C#m | D#m |
G#m | B |C#m D#m | G#m |

* | ** |

จะจดจำอ้Bายแต่สิ่งดีC#m ๆขอเก็บฮักนี้F#..ให้ตายไปกับใG#m

G#m | B |C#m D#m | G#m |
C#m D#m | G#m |คอร์ดเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง ให้ตายไปกับใจ ต่าย อรทัยฝนจะตก ฟ้ายังส่งข่าว ให้เมฆเทาๆเป็นคนสื่อสาร ก่อนจะเปียกปอน ยังพอหลบทัน ฟ้าฝนนั้นยังมีน้ำใจ อ้ายบ่มีน้ำใจคือฟ้า บทจะจากลา ก็ช่างง่ายดาย ฝากเพียงข้อความมาตัดเยื่อใย ด้วยคำง่ายๆจบกันเสียที เคยบอกอ้ายแล้ว ว่าน้องบ่เคยฮักใคร ตั้งหลักหัวใจรับความผิดหวังบ่ทัน คำว่าฮัก เคยฟังจากอ้ายเท่านั้น เผลอใจวาดฝัน จนมาเจ็บในวันนี้ จะเก็บอ้ายไว้ในทุกหยดน้ำตา ที่จะไหลมา จากนี้ชั่วชีวี จะจดจำอ้ายแต่สิ่งดีๆขอเก็บฮักนี้ให้ตายไปกับใจ เมื่ออ้ายมีคนที่ดีกว่า ก็ถึงเวลาที่น้องต้องไป พอบอกตัวเองว่าให้ตัดใจ ก้อนความหวั่นไหวก็จุกในใจทุกที จะจดจำอ้ายแต่สิ่งดีๆขอเก็บฮักนี้ให้ตายไปกับใจ