เหตุเกิดจากความเหงา

 Emotion Town  สตริง  คิดถึง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เหตุเกิดจากความเหงา Emotion Town
เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ชูกิจเกษมเรียบเรียง: พีรพงศ์ เฉลิมโยธิน, ครองพล สุทธิสานนท์

C | C |C | C |

ขอบคุCณระยะทCmaj7าง.. ที่ทำDmให้เราต้องห่างไกGขอบใCจ..เธอเหมือCmaj7นกันที่เธอDmเลือกจากฉันไปแสนGไกล

ขอบคุFณเวลาที่ฉันนั้นไม่มีGใครขอบคุEmณอารมณ์อ่อนไหวที่มาทักAmทายใจทำให้ฉันDmได้รู้ หากขาดเธอFไป คงอยู่ไม่ไหG

เหตุเกิดจากความเหCงาที่ทำให้Emรู้ว่ารักเธAmอเท่าไGความห่างไกCลมันทำให้Emฉัน คิดถึงเAm Gธอความอ้างว้าFงเดียวดาFmยคอยตอEmกย้ำ..อยู่เDm | Gสมอ..

เหตุเกิดจากความเหCงาที่ทำให้Emรู้เธอสำคัAmญเพียงใดGความห่างไกCลมันทำให้Emฉัน คิดถึงเAm Gธอ..ยิ่งห่างเหิFนเท่าไFmร ก็ยิ่งEmรู้.. ว่าเป็นDm | Fmเธอ..ที่ฉันรักหมดหัวใจ

C | C |

วันนี้C.. มาพบCmaj7เธอ..ด้วยใDmจที่เดินอย่างอ่อนล้Gต้องCการ..มาพบCmaj7หน้า..ต้องกาDmรจะบอกว่าพึ่งเข้าGใจ

* | ** | *** |

 F มีคนเคยบอก ถ้าไม่สูญEmเสียบางอย่าง Dm ก็ยังไม่รู้Gคุณค่าสิ่งCนั้น F เหมือนยังตัวฉัน ที่พึ่งรู้Emว่าคืนวัAm  ที่ผ่าDmนมา..ว่าใครคือคนสำGคัญ

** | *** |

C | C | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง เหตุเกิดจากความเหงา Emotion Town

เนื้อเพลง เหตุเกิดจากความเหงา Emotion Townขอบคุณระยะทาง ที่ทำให้เราต้องห่างไกล ขอบใจเธอเหมือนกัน ที่เธอเลือกจากฉันไปแสนไกล ขอบคุณเวลาที่ฉันนั้นไม่มีใคร ขอบคุณอารมณ์อ่อนไหวที่มาทักทายใจ ทำให้ฉันได้รู้ หากขาดเธอไป คงอยู่ไม่ไหว เหตุเกิดจากความเหงา ที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไร ความห่างไกลมันทำให้ฉัน คิดถึงเธอ ความอ้างว้างเดียวดายคอยตอกย้ำ อยู่เสมอ เหตุเกิดจากความเหงา ที่ทำให้รู้เธอสำคัญเพียงใด ความห่างไกลมันทำให้ฉัน คิดถึงเธอ ยิ่งห่างเหินเท่าไร ก็ยิ่งรู้ ว่าเป็นเธอ ที่ฉันรักหมดหัวใจ วันนี้ มาพบเธอ ด้วยใจที่เดินอย่างอ่อนล้า ต้องการมาพบหน้า ต้องการจะบอกว่าพึ่งเข้าใจ มีคนเคยบอก ถ้าไม่สูญเสียบางอย่าง ก็ยังไม่รู้คุณค่าสิ่งนั้น เหมือนยังตัวฉัน ที่พึ่งรู้ว่าคืนวัน ที่ผ่านมาว่าใครคือคนสำคัญ