หิ่งห้อยกับตะวัน

 ไชโย ธนาวัฒน์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หิ่งห้อยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐภพ พรหมสุนทรกุลเรียบเรียง/ดนตรี: กีตาร์ไทสังกัดค่าย: ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

Gm | C |F | F |

รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหGm | Cม่มีอะไรจะให้อย่าFงเขา  Dmเธอไม่รักไม่รักหรอกคGmนอย่างเรา Cไม่มีอย่างเขา ที่เธอต้อDmงการ..  Dm

เรามันน้อยบุญวาสGm | Cนาไม่มีปัญญาจะไปแข่Fงขัน   DmเขาชนะชนะขาดลอGmยอย่างนั้น   Cจะให้เธอหันมองเราได้Fไง

เรGmา.. มันแค่หิ่Dmงห้อยน้อยA#แสง หมดแรCง..สู้FไหวเขGmา.. เป็นดั่งตะวัAmนบนฟ้าไกลที่เธอมั่นใจA#.. ให้เขาเป็นคนสำคัC | Cญ..

รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไGm | Cหวแต่ภายในใจก็ยังแอFบฝัน   Dmวันที่ฟ้าไร้แสงแห่งดวGmงตะวัน  CเธออาจจะหันมามองฉันFบ้าง.. F

Gm | C | F |Dm | Gm |C | F | F |

* | ** |

วันที่ฟ้าไร้แสงแห่งดวGmงตะวัน  Cหิ่งห้อยอย่างฉันคงมีควาFมหมาย..F | Fคอร์ดเพลง หิ่งห้อยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน์

เนื้อเพลง หิ่งห้อยกับตะวัน ไชโย ธนาวัฒน์รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหว ม่มีอะไรจะให้อย่างเขา เธอไม่รักไม่รักหรอกคนอย่างเรา ไม่มีอย่างเขา ที่เธอต้องการ เรามันน้อยบุญวาสนา ไม่มีปัญญาจะไปแข่งขัน เขาชนะชนะขาดลอยอย่างนั้น จะให้เธอหันมองเราได้ไง เรา มันแค่หิ่งห้อย น้อยแสง หมดแรงสู้ไหว เขา เป็นดั่งตะวันบนฟ้าไกล ที่เธอมั่นใจ ให้เขาเป็นคนสำคัญ รู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ไหว แต่ภายในใจก็ยังแอบฝัน วันที่ฟ้าไร้แสงแห่งดวงตะวัน เธออาจจะหันมามองฉันบ้าง วันที่ฟ้าไร้แสงแห่งดวงตะวัน หิ่งห้อยอย่างฉันคงมีความหมาย