การกลับมา

 การกลับมา Hobbit สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

การกลับมา - Hobbit วงฮอบบิท

F# | C#/F |B | Bm |

กาลF#เวลา.. ยิ่งนานยิ่งเปลี่A#mยนใจคนเปลี่ยนรัD#mกของคC#นเมื่อไกลห่BางยังกัF#งวล.. ว่าเธอเปลี่ยนไA#mปหรือยังความหวัD#mงนับวัC#นยิ่งเลือนลาB

เธอบอG#mกให้ฉันรA#mอ   สักวันG#mจะย้อนมA#mยังเชื่G#mอในสัญญA#mา.. ว่าคงBไม่นาน..จะพบC#กันใหม่..

 F#  ได้แต่หวังถึงการกลับมC#/F   ทั้งที่เธออยู่G#mไกลสุดA#mฟ้า   และอาBจไม่เหมือนเดิC# F#  ได้แต่รอรักคืนกลับมC#/F   ทุกคืนช่างเหน็G#mบหนาวเหลืA#mอเกิน   กลัวBเธอจะผิดคำC#สัญญ(F#)

F# | C#/F |B | Bm |

อยู่F#ลำพัง  เฝ้ามองแต่นาA#mฬิกาเพื่อนัD#mบเวลC#าที่เลยผ่Bาน

* | ** |

F# | D#m |B | C# |

** |

เฝ้าBคอยการกลับมC#าของเธF#ต่อBให้นานแค่ไหC#น ฉันรF#อ..