ความกล้า

 Hobbit  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ความกล้า Hobbit วงฮอบบิท
เนื้อร้อง: สุรชัย พรพิมานแมนทำนอง: อมรวุฒิ เมธสาตร์สังกัดค่าย: Music bugs

D# | D# |

 D#   ได้แต่มองเห็นเธGmอไปดี Cm   ได้แต่มีรอยยิ้มG#ให้อยู่เสมอ D#   รู้ว่าคนที่ได้Gmใจเธอ คู่ควCmรเพียงใดG#

 D#   เธอก็มองฉันเป็นGmคนดี Cm   โอกาสมีแต่ฉันG#ไม่เคยจะใช้ D#   จนวันนี้ที่เธGmอมีใจ..ให้เขCmาที่เพิ่งเข้ามG#

 Fm   ความกล้าเท่านั้G#น.. ที่ฉันมันมีไม่พอ

 D#   ถ้าหากฉันพูGmดความจริงของใจG#..    ตั้งA#แต่วันนั้น D#   ถ้าหากฉันกล้Gmาจะบอกว่าฉัG#น..คิดยังA#ไง    หากเธอรู้Cm ฉันคงA#ไม่เสียใจG#    โอกาสอีกครั้Fmงมันคงไม่มี    เก็บความรักG#มาจนวันนี้(A#)  มันสายไป

D# Gm | G# |

 D#   เรื่องดีๆ ที่มีGmในใจ Cm   มันไม่มีความหมG#ายเมื่อเธอไม่เห็น D#   คำว่ารักมากมาGmยคงเป็น..แค่เรื่Cmองที่เธอไม่รู้G#

 Fm   แอบรักเธอมาตั้งนาG#    แอบฝันไปไกลแสนไกFm    ต่อให้ความรักมีมาG#กเท่าไหร่    ความกล้A#าก็มีไม่พอ

** |

G# | A# |Cm A# | G# A# |

 D#   อันที่จริงฉันคงA#ดีพอ G#   ควรได้ยืนตรงนั้น ไม่ต่างกับใคร D#   มีเรื่องราวของเธA#/Dอในใจ มีรัCmกไม่น้อยกว่าเขG#

 Fm   ความกล้าเท่านั้G#น.. ที่ฉันมันมีไม่พอ

 D#   ถ้าหากฉันพูGmดความจริงของใจG#..    ตั้งA#แต่วันนั้น D#   ถ้าหากฉันกล้Gmาจะบอกว่าฉัG#น..คิดยังA#ไง    ในวันนี้Cm..ข้างเธA#ออาจเป็นฉัG#    โอกาสอีกครั้Fmงมันคงไม่มี    เก็บความรักG#มาจนวันนี้A#  มันสายไป

 D#   ถ้าหากฉันกล้GmาจะบอกรักเธG#    ตรงนั้นคงเป็นD#ฉัน    ถ้าหากฉันกล้Gmาจะเอ่ยคำนั้G#    ว่ารักเธอแค่D#ไหน    ถ้าหากฉันกล้GmาจะบอกรักเธG#    คงไม่ทรมาD#    ถ้าหากฉันกล้Gmาจะเอ่ยคำนั้G#    ว่าฉันรักเธอหมดใจD#..คอร์ดเพลง ความกล้า Hobbit วงฮอบบิท

เนื้อเพลง ความกล้า Hobbit วงฮอบบิทได้แต่มองเห็นเธอไปดี ได้แต่มีรอยยิ้มให้อยู่เสมอ รู้ว่าคนที่ได้ใจเธอ คู่ควรเพียงใด เธอก็มองฉันเป็นคนดี โอกาสมีแต่ฉันไม่เคยจะใช้ จนวันนี้ที่เธอมีใจให้เขาที่เพิ่งเข้ามา ความกล้าเท่านั้น ที่ฉันมันมีไม่พอ ถ้าหากฉันพูดความจริงของใจ ตั้งแต่วันนั้น ถ้าหากฉันกล้าจะบอกว่าฉันคิดยังไง หากเธอรู้ ฉันคงไม่เสียใจ โอกาสอีกครั้งมันคงไม่มี เก็บความรักมาจนวันนี้ มันสายไป เรื่องดีๆที่มีในใจ มันไม่มีความหมายเมื่อเธอไม่เห็น คำว่ารักมากมายคงเป็นแค่เรื่องที่เธอไม่รู้ แอบรักเธอมาตั้งนาน แอบฝันไปไกลแสนไกล ต่อให้ความรักมีมากเท่าไหร่ ความกล้าก็มีไม่พอ อันที่จริงฉันคงดีพอ ควรได้ยืนตรงนั้น ไม่ต่างกับใคร มีเรื่องราวของเธอในใจ มีรักไม่น้อยกว่าเขา ความกล้าเท่านั้น ที่ฉันมันมีไม่พอ ถ้าหากฉันพูดความจริงของใจ ตั้งแต่วันนั้น ถ้าหากฉันกล้าจะบอกว่าฉันคิดยังไง ในวันนี้ข้างเธออาจเป็นฉัน โอกาสอีกครั้งมันคงไม่มี เก็บความรักมาจนวันนี้ มันสายไป ถ้าหากฉันกล้าจะบอกรักเธอ ตรงนั้นคงเป็นฉัน ถ้าหากฉันกล้าจะเอ่ยคำนั้น ว่ารักเธอแค่ไหน ถ้าหากฉันกล้าจะบอกรักเธอ คงไม่ทรมาน ถ้าหากฉันกล้าจะเอ่ยคำนั้น ว่าฉันรักเธอหมดใจ