ถูกที่ ผิดเวลา

 ถูกที่ ผิดเวลา Hobbit สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถูกที่ ผิดเวลา - Hobbit วงฮอบบิท

B | G#m |

B F#/A# | G#m F# | E | F# |
B F#/A# | G#m F# | E | F# |

ดีBเพียงใด..ที่ได้G#mยืนข้างเธอได้Eพูดได้คุย ได้พบได้เจอ ได้F#ใกล้ชิดกัน

ดีBเกินพอ..กับคG#mนอย่างฉันความรักEในใจคงไม่พูดมัน ไม่F#ให้สร้างปัญหา

   ใจEเธอ..มีF#เจ้าของ B  คงต้องโทษที่พรG#mหมลิขิต   ให้ฉันC#mมีสิทธิ์..แค่รักเธอผิดเวลF#

 B  ได้แค่เพื่อนก็F#/A#ดีเท่าไหG#mร่   แม้จะได้แค่เพียงใกF#ล้กัE   ใครคนนั้F#นคงไม่ว่า.. B  ช่วยไม่ได้ถ้ารัF#/A#กเขาก่อG#m   ฉันต้องซ่อนอากาF#รมากมาE   ไม่ให้เธอF#รับรู้ได้(จากสายต(B)า)

ใคBรเป็นใคร  เข้าใG#mจและรู้ตัวถ้าเขEายังอยู่เธอไม่ต้องกลัว จะF#ไม่วุ่นวาย

ได้Bมองเธอ  ยังเจG#mอกันได้เท่านั้Eนก็พอ ไม่ขออะไร  ไม่F#ต้องให้กลับมา

   แค่Bนี้.. ก็G#mเหมาะสม B  คงต้องโทษที่พรG#mหมลิขิต   ให้ฉันC#mมีสิทธิ์..แค่รักเธอผิดเวลF#

** |

B F#/A# | G#m F# | E | F# |
B F#/A# | G#m F# | E | F# |

** |

 B  ดีเท่าไหร่ที่ยัF#/A#งพบเจอG#m   มีเธอให้ควาF#มสำคัญE แค่เพื่อนกัF#นก็ไม่ว่า B  ไม่มีทางทีจF#/A#ะรักกันG#m   ไม่มีวันจะถึF#งที่ฝัE   เก็บอากาF#รไว้ไม่ให้มีน้ำตา

B | G#m | ( x2 ) | B |