ถูกที่ ผิดเวลา

 Hobbit สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถูกที่ ผิดเวลา Hobbit วงฮอบบิท
สังกัดค่าย: Music bugs

B | G#m |

B F#/A# | G#m F# | E | F# |
B F#/A# | G#m F# | E | F# |

ดีBเพียงใด..ที่ได้G#mยืนข้างเธอได้Eพูดได้คุย ได้พบได้เจอ ได้F#ใกล้ชิดกัน

ดีBเกินพอ..กับคG#mนอย่างฉันความรักEในใจคงไม่พูดมัน ไม่F#ให้สร้างปัญหา

   ใจEเธอ..มีF#เจ้าของ B  คงต้องโทษที่พรG#mหมลิขิต   ให้ฉันC#mมีสิทธิ์..แค่รักเธอผิดเวลF#

 B  ได้แค่เพื่อนก็F#/A#ดีเท่าไหG#mร่   แม้จะได้แค่เพียงใกF#ล้กัE   ใครคนนั้F#นคงไม่ว่า.. B  ช่วยไม่ได้ถ้ารัF#/A#กเขาก่อG#m   ฉันต้องซ่อนอากาF#รมากมาE   ไม่ให้เธอF#รับรู้ได้(จากสายต(B)า)

ใคBรเป็นใคร  เข้าใG#mจและรู้ตัวถ้าเขEายังอยู่เธอไม่ต้องกลัว จะF#ไม่วุ่นวาย

ได้Bมองเธอ  ยังเจG#mอกันได้เท่านั้Eนก็พอ ไม่ขออะไร  ไม่F#ต้องให้กลับมา

   แค่Bนี้.. ก็G#mเหมาะสม B  คงต้องโทษที่พรG#mหมลิขิต   ให้ฉันC#mมีสิทธิ์..แค่รักเธอผิดเวลF#

** |

B F#/A# | G#m F# | E | F# |
B F#/A# | G#m F# | E | F# |

** |

 B  ดีเท่าไหร่ที่ยัF#/A#งพบเจอG#m   มีเธอให้ควาF#มสำคัญE แค่เพื่อนกัF#นก็ไม่ว่า B  ไม่มีทางทีจF#/A#ะรักกันG#m   ไม่มีวันจะถึF#งที่ฝัE   เก็บอากาF#รไว้ไม่ให้มีน้ำตา

B | G#m | ( x2 ) | B |คอร์ดเพลง ถูกที่ผิดเวลา Hobbit วงฮอบบิท

เนื้อเพลง ถูกที่ ผิดเวลา Hobbit วงฮอบบิทดีเพียงใดที่ได้ยืนข้างเธอ ได้พูดได้คุย ได้พบได้เจอ ได้ใกล้ชิดกัน ดีเกินพอกับคนอย่างฉัน ความรักในใจคงไม่พูดมัน ไม่ให้สร้างปัญหา ใจเธอมีเจ้าของ คงต้องโทษที่พรหมลิขิต ให้ฉันมีสิทธิ์แค่รักเธอผิดเวลา ได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไหร่ แม้จะได้แค่เพียงใกล้กัน ใครคนนั้นคงไม่ว่า ช่วยไม่ได้ถ้ารักเขาก่อน ฉันต้องซ่อนอาการมากมาย ไม่ให้เธอรับรู้ได้จากสายตา ใครเป็นใคร เข้าใจและรู้ตัว ถ้าเขายังอยู่เธอไม่ต้องกลัว จะไม่วุ่นวาย ได้มองเธอ ยังเจอกันได้ เท่านั้นก็พอ ไม่ขออะไร ไม่ต้องให้กลับมา แค่นี้ ก็เหมาะสม คงต้องโทษที่พรหมลิขิต ให้ฉันมีสิทธิ์แค่รักเธอผิดเวลา ดีเท่าไหร่ที่ยังพบเจอ มีเธอให้ความสำคัญ แค่เพื่อนกันก็ไม่ว่า ไม่มีทางทีจะรักกัน ไม่มีวันจะถึงที่ฝัน เก็บอาการไว้ไม่ให้มีน้ำตา