หัวใจไร้แรงเสียดทาน

  เท่ห์ อุเทน   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจไร้แรงเสียดทาน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
สังกัดค่าย: RS

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |

อยาEกขอโทษเธอได้ไหG#mม..ที่ฉันจะจากไF#mป.. โดยBไม่คืนมEา..ยังEรักมากยังห่วงหG#mา..รักเธอตลอดมF#mา.. แต่ฉันBก็ต้องไปE..

ใจEฉันมันเป็นคนขG#mอ..ใจคงทนไม่พF#mอ.. ช้ำBจนเกินไปE..กี่Eแผล เจ็บจนไม่ไหG#mว..ให้เธอคอยบีบใF#mจ.. พาใคBรมาบีบคั้E E7น ..

มี คนโน้Aน คนนี้ คนนั้น แล้วฉัG#mนเป็นอะไรสิ่งสุดท้าF#mยที่เธอจะมอBงอยู่ปลายสาEยตาโกหกฉัAน อย่างงั้น อย่างงี้  วันนี้ฉัG#mนรู้ดีแล้วว่C#mฉันควF#mร.. จากลาไปให้พ้Bน..

หัวใจมันไร้EแรงเสียดทานเพราะทรมาG#mนจนสุดทนความปวดร้าAวของคนสักคน..ต้องเจ็F#mบจนถึงไหBน..หัวใจวันนี้Eไม่มีเหลือ..รับความบอบช้ำG#mได้ต่อไปเจ็บเจียนตาAย ขอเดินจากไปทั้งที่ยัF#m Bงรัก..(ก่อนใจจะขาดลง)

E | A B |E B | C#m |

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B | E E7 |

* | ** | ** |

E | E |E |คอร์ดเพลง หัวใจไร้แรงเสียดทาน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

เนื้อเพลง หัวใจไร้แรงเสียดทาน เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์อยากขอโทษเธอได้ไหม ที่ฉันจะจากไป โดยไม่คืนมา ยังรักมากยังห่วงหา รักเธอตลอดมา แต่ฉันก็ต้องไป ใจฉันมันเป็นคนขอ ใจคงทนไม่พอ ช้ำจนเกินไป กี่แผล เจ็บจนไม่ไหว ให้เธอคอยบีบใจ พาใครมาบีบคั้น มี คนโน้น คนนี้ คนนั้น แล้วฉันเป็นอะไร สิ่งสุดท้ายที่เธอจะมองอยู่ปลายสายตา โกหกฉัน อย่างงั้น อย่างงี้ วันนี้ฉันรู้ดีแล้วว่า ฉันควร จากลาไปให้พ้น หัวใจมันไร้แรงเสียดทาน เพราะทรมานจนสุดทน ความปวดร้าวของคนสักคน ต้องเจ็บจนถึงไหน หัวใจวันนี้ไม่มีเหลือ รับความบอบช้ำได้ต่อไป เจ็บเจียนตาย ขอเดินจากไปทั้งที่ยังรัก (ก่อนใจจะขาดลง)