ฮักแฮงแสดงบ่ได้

 อาม ชุติมา  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮักแฮงแสดงบ่ได้ อาม ชุติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาม ชุติมาเรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์ดนตรี: กี้ พงษ์ศักดิ์ติดต่องานแสดง: 0832595985

Dm | Am |Gm C | F |

 Dm  คิดผิดแล้วหล่ะ  สิมาเห็นค่Amาอิหยังยามนี้   ทีแต่ก่อGmน ตอนตะกี้C นางนี้นั้นเกือFบตาย   อ้ายมาขGmอ..โอCกาส..ตอนที่มัAmนเป็นไปบ่ไDmด้ Gm  แล้วไผ แล้วไผเฮ็ดให้เป็นแบบAนี้

ยอมรัGmบว่าลืมบ่ได้C ยังเสียใจAmกับฮักในDmเทื่อนั้นยังคิดฮอGmดตอนเฮาฮักกัCน ใจมันยิ่งสั่Fนอยู่แบบนี้AเกือบสิลืGmมอ้ายได้แล้วหนCอ้ายกลับมAmาอิหยังตอนนี้DmตอGmนที่..น้องมีผู้Aใหม่..

อ้ายนั้นคือแฟนA#เก่า.. ที่เฮาฮักCแฮงแม้ว่าน้องแสดAmงออกไปบ่ไDmด้อ้ายเคย เฮ็ดน้องA#เจ็บ  เจ็บแป๋Cตายสิให้น้องกลับคืนไAmปจั่งได๋ มันบ่Dmคือ

กะอ้ายนั้นเป็นแฟนA#เก่า.. ที่เฮาเลิกCกันเรื่องที่ผ่านมานั้Amน ปล่อยมันอย่ายื้Dmน้องเฮ็ดดีที่A#สุด  แต่ตอนนี้ฐานะCเฮาคือ..คนเคยฮักFกัน..   (C)

A# | C |Am | Dm |A# | C | F |

* | ** | ** |

A# | C |Am | Dm |A# | C | F |คอร์ดเพลง ฮักแฮงแสดงบ่ได้ อาม ชุติมา

เนื้อเพลง ฮักแฮงแสดงบ่ได้ อาม ชุติมาคิดผิดแล้วหล่ะ สิมาเห็นค่าอิหยังยามนี้ ทีแต่ก่อน ตอนตะกี้ นางนี้นั้นเกือบตาย อ้ายมาขอโอกาสตอนที่มันเป็นไปบ่ได้ แล้วไผ แล้วไผเฮ็ดให้เป็นแบบนี้ ยอมรับว่าลืมบ่ได้ ยังเสียใจกับฮักในเทื่อนั้น ยังคิดฮอดตอนเฮาฮักกัน ใจมันยิ่งสั่นอยู่แบบนี้ เกือบสิลืมอ้ายได้แล้วหนา อ้ายกลับมาอิหยังตอนนี้ ตอนที่น้องมีผู้ใหม่ อ้ายนั้นคือแฟนเก่า ที่เฮาฮักแฮง แม้ว่าน้องแสดงออกไปบ่ได้ อ้ายเคย เฮ็ดน้องเจ็บ เจ็บแป๋ตาย สิให้น้องกลับคืนไปจั่งได๋ มันบ่คือ กะอ้ายนั้นเป็นแฟนเก่า ที่เฮาเลิกกัน เรื่องที่ผ่านมานั้น ปล่อยมันอย่ายื้อ น้องเฮ็ดดีที่สุด แต่ตอนนี้ฐานะเฮาคือ คนเคยฮักกัน