ฮักเขาไวแท้

 ธัญญ่า อาร์สยาม  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮักเขาไวแท้ ธัญญ่า Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์สังกัดค่าย: อาร์ สยาม

G | F#m |Em A | D |

ดีใจDนำอ้าย  ยินดีF#mกับคนฮักใหม่ที่เขGาได้หัวใจ..ของอ้ายAไปเบิ่งทรDงคือสิฮักกันดี แต่น้องนิตีF#m๋มันเจ็บBmเกือบตายฝืนยิ้Emมกดไลรูปอ้าย..ทั้งน้ำAตา

คือลืBmมกันง่ายแท้  สิลืF#mมกันไวแท้เลิกกัEmนเมื่อวานนิแมะ อ้ายคือเฮ็ดAใจได้

ฮักเขาไวGแท้ คือจั๋งพึ่งเลิF#mกกันไปขั้นอ้ายบ่เสีEmยใจ กะให้หลูโตAนคนลืมบ่ได้Dแหน่เพราะน้องยังฮัGก  แต่อ้าAยคือลืมF#mไวแท้   Bmเห็นใจน้องแหEmน่  คนเจ็AบสิขาดใจDตาย

หรือว่าอ้ายนั้นแอบคบเขGาอยู่แล้Aตอนที่มีF#m..น้องBmอยู่เลยเฮ็Emดให้อ้ายฮักเขAาได้ไว แล้วลืมDน้องง่าย..D

G | F#m |Em A | D |
G | F#m Bm |Em A | D |

* | ** | ** |

เห็นใจน้องแหEmน่  คนเจ็AบสิขาดใจDตาย

G | F#m |Em A | D |คอร์ดเพลง ฮักเขาไวแท้ ธัญญ่า Rsiam

เนื้อเพลง ฮักเขาไวแท้ ธัญญ่า Rsiamดีใจนำอ้าย ยินดีกับคนฮักใหม่ ที่เขาได้หัวใจของอ้ายไป เบิ่งทรงคือสิฮักกันดี แต่น้องนิตี๋มันเจ็บเกือบตาย ฝืนยิ้มกดไลรูปอ้ายทั้งน้ำตา คือลืมกันง่ายแท้ สิลืมกันไวแท้ เลิกกันเมื่อวานนิแมะ อ้ายคือเฮ็ดใจได้ ฮักเขาไวแท้ คือจั๋งพึ่งเลิกกันไป ขั้นอ้ายบ่เสียใจ กะให้หลูโตนคนลืมบ่ได้แหน่ เพราะน้องยังฮัก แต่อ้ายคือลืมไวแท้ เห็นใจน้องแหน่ คนเจ็บสิขาดใจตาย หรือว่าอ้ายนั้นแอบคบเขาอยู่แล้ว ตอนที่มีน้องอยู่ เลยเฮ็ดให้อ้ายฮักเขาได้ไว แล้วลืมน้องง่าย เห็นใจน้องแหน่ คนเจ็บสิขาดใจตาย