ฮักเขาไวแท้

 ธัญญ่า อาร์สยาม  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮักเขาไวแท้ ธัญญ่า Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: โอ๋ บุรีรัมย์สังกัดค่าย: อาร์ สยาม

G | F#m |Em A | D |

ดีใจDนำอ้าย  ยินดีF#mกับคนฮักใหม่ที่เขGาได้หัวใจ..ของอ้ายAไปเบิ่งทรDงคือสิฮักกันดี แต่น้องนิตีF#m๋มันเจ็บBmเกือบตายฝืนยิ้Emมกดไลรูปอ้าย..ทั้งน้ำAตา

คือลืBmมกันง่ายแท้  สิลืF#mมกันไวแท้เลิกกัEmนเมื่อวานนิแมะ อ้ายคือเฮ็ดAใจได้

ฮักเขาไวGแท้ คือจั๋งพึ่งเลิF#mกกันไปขั้นอ้ายบ่เสีEmยใจ กะให้หลูโตAนคนลืมบ่ได้Dแหน่เพราะน้องยังฮัGก  แต่อ้าAยคือลืมF#mไวแท้   Bmเห็นใจน้องแหEmน่  คนเจ็AบสิขาดใจDตาย

หรือว่าอ้ายนั้นแอบคบเขGาอยู่แล้Aตอนที่มีF#m..น้องBmอยู่เลยเฮ็Emดให้อ้ายฮักเขAาได้ไว แล้วลืมDน้องง่าย..D

G | F#m |Em A | D |
G | F#m Bm |Em A | D |

* | ** | ** |

เห็นใจน้องแหEmน่  คนเจ็AบสิขาดใจDตาย

G | F#m |Em A | D |ฮักเขาไวแท้ - ธัญญ่า Rsiam

เนื้อเพลง ฮักเขาไวแท้ ธัญญ่า Rsiamดีใจนำอ้าย ยินดีกับคนฮักใหม่ ที่เขาได้หัวใจของอ้ายไป เบิ่งทรงคือสิฮักกันดี แต่น้องนิตี๋มันเจ็บเกือบตาย ฝืนยิ้มกดไลรูปอ้ายทั้งน้ำตา คือลืมกันง่ายแท้ สิลืมกันไวแท้ เลิกกันเมื่อวานนิแมะ อ้ายคือเฮ็ดใจได้ ฮักเขาไวแท้ คือจั๋งพึ่งเลิกกันไป ขั้นอ้ายบ่เสียใจ กะให้หลูโตนคนลืมบ่ได้แหน่ เพราะน้องยังฮัก แต่อ้ายคือลืมไวแท้ เห็นใจน้องแหน่ คนเจ็บสิขาดใจตาย หรือว่าอ้ายนั้นแอบคบเขาอยู่แล้ว ตอนที่มีน้องอยู่ เลยเฮ็ดให้อ้ายฮักเขาได้ไว แล้วลืมน้องง่าย เห็นใจน้องแหน่ คนเจ็บสิขาดใจตาย