อิสทีเรีย

 ธีเดช ทองอภิชาติ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อิสทีเรีย ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาหลี12ปันนาเรียบเรียง: บอย พาโลสังกัดค่าย: ปลดล็อคเพลง

D | A |Bm | G |

D | A |Bm | G |
D | A |Bm | G |

 D ฟ้ามันร้องในวันที่เธอจากไปA  สงสัยฟ้าคงจะเสียใBmจ.. ที่วันนี้Gฉันไม่มีเธอ D อยากจะเป็นพระอภัยมณีA  วันทั้งวันเฝ้าแต่นั่งเป่าBmปี่  เลือกผู้หญิGงดี ๆ มาแนบกาย D ฉันรักเธอเสียใจอ่อนเพลีA  แต่สังสัยเธอคงเป็นฮิสทีเรีBm  ไม่เคยพGอเคยเพลียกับผู้ชาAย..

จำไBmด้ในวันนั้น ก่อนที่เธF#mอมาเจอฉันเธอมีGใคร.. กี่คนAฉันรู้ดีแต่แล้Bmวในวันนี้.. เธอก่อเรื่อF#mงซ้ำอีกทีเธอมีGใหม่  ฉันก็จะAหาใหม่ได้เหมือนกัน..A

เหตุผลข้อเดีBmยวที่ฉันมีเหตุที่อยากมีGคนใหม่ไม่ใช่เพราะฉันAนั้นหลายใจหรือฉันเจ้าชู้Dอะไรทั้งนั้น

เหตุเพราะแฟนเรBmามันนอกใจสาเหตุเพราะเธGอมีคนใหม่จะทนโง่ทนเหงาAไปทำไมผู้หญิงมีมากมาDยกว่าฝูงหมา

ให้โศกเศร้าทำไBmมเสียเวลาเล่นเฟส เล่นไลGน์ ยังดีกว่าเผื่อที่เจอคนAถูกชะตาเพราะพวกปากปลาร้าDมันจะรู้..   F#

แฟBmนเราเจ้าชู้  ฝากกดไลBmค์ ติดตามดูสงสัBmยแม่โฉมตรู..  A    ไปเป่าปี่พระอภัBm

D | A |Bm | G A |
D | A |Bm | G |

 D อยากจะเป็นพระอภัยมณีA  วันทั้งวันเฝ้าแต่นั่งเป่าBmปี่  เลือกผู้หญิGงดี ๆ มาแนบกาย D ฉันรักเธอเสียใจอ่อนเพลีA  แต่สังสัยเธอคงเป็นฮิสทีเรีBm  ไม่เคยพGอเคยเพลียกับผู้ชาAย..

จำไBmด้ในวันนั้น ก่อนที่เธF#mอมาเจอฉันเธอมีGใคร.. กี่คนAฉันรู้ดีแต่แล้Bmวในวันนี้.. เธอก่อเรื่อF#mงซ้ำอีกทีเธอมีGใหม่  ฉันก็จะAหาใหม่ได้เหมือนกัน..A

เหตุผลข้อเดีBmยวที่ฉันมีเหตุที่อยากมีGคนใหม่ไม่ใช่เพราะฉันAนั้นหลายใจหรือฉันเจ้าชู้Dอะไรทั้งนั้น

เหตุเพราะแฟนเรBmามันนอกใจสาเหตุเพราะเธGอมีคนใหม่จะทนโง่ทนเหงาAไปทำไมผู้หญิงมีมากมาDยกว่าฝูงหมา

ให้โศกเศร้าทำไBmมเสียเวลาเล่นอินสตาแกรGมยังดีกว่าเผื่อที่เจอคนAถูกชะตาเพราะพวกปากปลาร้าDมันจะรู้..   F#

แฟBmนเราเจ้าชู้  ฝากกดไลBmค์ ติดตามดูสงสัBmยแม่โฉมตรู..  A

แฟBmนเราเจ้าชู้  ฝากกดไลBmค์ ติดตามดูสงสัBmยแม่โฉมตรู..  A    ไปเป่าปี่พระอภัBm

D | A |Bm | G A |
D | A |Bm | G |คอร์ดเพลง อิสทีเรีย ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง อิสทีเรีย ธีเดช ทองอภิชาติฟ้ามันร้องในวันที่เธอจากไป สงสัยฟ้าคงจะเสียใจ ที่วันนี้ฉันไม่มีเธอ อยากจะเป็นพระอภัยมณี วันทั้งวันเฝ้าแต่นั่งเป่าปี่ เลือกผู้หญิงดีๆมาแนบกาย ฉันรักเธอเสียใจอ่อนเพลีย แต่สังสัยเธอคงเป็นฮิสทีเรีย ไม่เคยพอเคยเพลียกับผู้ชาย จำได้ในวันนั้น ก่อนที่เธอมาเจอฉัน เธอมีใคร กี่คนฉันรู้ดี แต่แล้วในวันนี้ เธอก่อเรื่องซ้ำอีกที เธอมีใหม่ ฉันก็จะหาใหม่ได้เหมือนกัน เหตุผลข้อเดียวที่ฉันมี เหตุที่อยากมีคนใหม่ ไม่ใช่เพราะฉันนั้นหลายใจ หรือฉันเจ้าชู้อะไรทั้งนั้น เหตุเพราะแฟนเรามันนอกใจ สาเหตุเพราะเธอมีคนใหม่ จะทนโง่ทนเหงาไปทำไม ผู้หญิงมีมากมายกว่าฝูงหมา ให้โศกเศร้าทำไมเสียเวลา เล่นเฟส เล่นไลน์ ยังดีกว่า เผื่อที่เจอคนถูกชะตา เพราะพวกปากปลาร้ามันจะรู้ แฟนเราเจ้าชู้ ฝากกดไลค์ ติดตามดู สงสัยแม่โฉมตรู ไปเป่าปี่พระอภัย อยากจะเป็นพระอภัยมณี วันทั้งวันเฝ้าแต่นั่งเป่าปี่ เลือกผู้หญิงดีๆมาแนบกาย ฉันรักเธอเสียใจอ่อนเพลีย แต่สังสัยเธอคงเป็นฮิสทีเรีย ไม่เคยพอเคยเพลียกับผู้ชาย จำได้ในวันนั้น ก่อนที่เธอมาเจอฉัน เธอมีใคร กี่คนฉันรู้ดี แต่แล้วในวันนี้ เธอก่อเรื่องซ้ำอีกที เธอมีใหม่ ฉันก็จะหาใหม่ได้เหมือนกัน เหตุผลข้อเดียวที่ฉันมี เหตุที่อยากมีคนใหม่ ไม่ใช่เพราะฉันนั้นหลายใจ หรือฉันเจ้าชู้อะไรทั้งนั้น เหตุเพราะแฟนเรามันนอกใจ สาเหตุเพราะเธอมีคนใหม่ จะทนโง่ทนเหงาไปทำไม ผู้หญิงมีมากมายกว่าฝูงหมา ให้โศกเศร้าทำไมเสียเวลา เล่นอินสตาแกรมยังดีกว่า เผื่อที่เจอคนถูกชะตา เพราะพวกปากปลาร้ามันจะรู้ แฟนเราเจ้าชู้ ฝากกดไลค์ ติดตามดู สงสัยแม่โฉมตรู แฟนเราเจ้าชู้ ฝากกดไลค์ ติดตามดู สงสัยแม่โฉมตรู ไปเป่าปี่พระอภัย