คนน่ารัก

 คนน่ารัก  I-ZAX  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คนน่ารัก - I-ZAX

G | C |Am | D |
G | C |Am | D |

 G จะบอกเธอยังไงดีCนะ ว่ามีคDนเขาคิดถึG  ว่ามีคDนเขาเป็นห่วCง.. อยู่Amไม่ใกล้ไม่ไกD G แต่จะบอกจะคุยกันตอนไหC  เพราะใคร ๆD ก็รุมล้อG  ฉันก็เพียDงได้แค่มอCง  ส่งยิ้Amมให้เธอไกลD ๆ

อยู่ที่ไหCน.. หัวใจก็คิดถึBmไม่เคยหึAmงหรือหวง ไม่อิจฉาDคนใกล้เธอแค่ชื่นCใจ..ทุกครั้งที่เห็นหน้Bmาเธออยากส่งยิ้Amมให้เธDอทุกวัG Dน..

(ก็)คนน่ารัGก  ใคร ๆ ก็คงอยาBmกรักถ้ามันไม่ผิดมาAnกนัก ฉันขอรักเธอDได้ไหมเธอไม่รู้G  ไม่รัBmก ไม่เป็นEmไรแค่มีเธAmอในใDจก็พG Dอ..

G | C |Am | D |
G | C |Am | D |
Em | Bm |C | D |

* | ** | ** |

แค่อยากมีคนAmน่ารัDก.. ไว้รักสักคน

G | C |Am | D | G |