คนน่ารัก

 I-ZAX  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนน่ารัก I ZAX
เนื้อร้อง/ทำนอง: กุศล เหล็กศิริเรียบเรียง: I-ZAXสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | C |Am | D |
G | C |Am | D |

 G จะบอกเธอยังไงดีCนะ ว่ามีคDนเขาคิดถึG  ว่ามีคDนเขาเป็นห่วCง.. อยู่Amไม่ใกล้ไม่ไกD G แต่จะบอกจะคุยกันตอนไหC  เพราะใคร ๆD ก็รุมล้อG  ฉันก็เพียDงได้แค่มอCง  ส่งยิ้Amมให้เธอไกลD ๆ

อยู่ที่ไหCน.. หัวใจก็คิดถึBmไม่เคยหึAmงหรือหวง ไม่อิจฉาDคนใกล้เธอแค่ชื่นCใจ..ทุกครั้งที่เห็นหน้Bmาเธออยากส่งยิ้Amมให้เธDอทุกวัG Dน..

(ก็)คนน่ารัGก  ใคร ๆ ก็คงอยาBmกรักถ้ามันไม่ผิดมาAnกนัก ฉันขอรักเธอDได้ไหมเธอไม่รู้G  ไม่รัBmก ไม่เป็นEmไรแค่มีเธAmอในใDจก็พG Dอ..

G | C |Am | D |
G | C |Am | D |
Em | Bm |C | D |

* | ** | ** |

แค่อยากมีคนAmน่ารัDก.. ไว้รักสักคน

G | C |Am | D | G |คอร์ดเพลง คนน่ารัก IZAX

เนื้อเพลง คนน่ารัก IZAXจะบอกเธอยังไงดีนะ ว่ามีคนเขาคิดถึง ว่ามีคนเขาเป็นห่วง อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล แต่จะบอกจะคุยกันตอนไหน เพราะใครๆก็รุมล้อม ฉันก็เพียงได้แค่มอง ส่งยิ้มให้เธอไกลๆอยู่ที่ไหน หัวใจก็คิดถึง ไม่เคยหึงหรือหวง ไม่อิจฉาคนใกล้เธอ แค่ชื่นใจทุกครั้งที่เห็นหน้าเธอ อยากส่งยิ้มให้เธอทุกวัน ก็คนน่ารัก ใครๆก็คงอยากรัก ถ้ามันไม่ผิดมากนัก ฉันขอรักเธอได้ไหม เธอไม่รู้ ไม่รัก ไม่เป็นไร แค่มีเธอในใจก็พอ แค่อยากมีคนน่ารัก ไว้รักสักคน