คนรักกัน

 I-ZAX  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนรักกัน I ZAX
ทำนอง/เรียบเรียง: จิรศักดิ์ ปานพุ่มเนื้อร้อง: แสงแรก;กัลยกรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A | F#m |D | Dm |

กี่Aวัน  กี่วันมาแF#mล้วที่ไม่เจอกี่คืC#mน.. ที่รอแต่เธBmอ แต่เธออยู่ไหEนี่เหรAอ.. ที่เธอF#mว่ารัก..A7แล้วมันDยังไง.. C#m        เกิดBmอะไร มันเกิดEอะไร

 Bm  คล้าย ๆ ไม่รักEกันจริง C#m  หรือฉันมันคิF#mดไปเอง Bm  ไม่เข้าใC#mจ    ไม่มีDวันEเข้าใจ

ก็คนที่รัA C#mกกัน..        เขาBmไม่ทำแบบนี้E   ไม่หนีAหน้าไปC#m..     ไม่ทำBmให้ใครต้องรอEเก้อ A  คนที่เขารัC#mกกัน.. เขF#mาต้องคิดถึงกัEนเสมD   ต้องไม่ทิ้Dmงอีกคน(ให้เพ้อคอย)

A | F#m |C#m7 | Bm7 E |
A | F#m A7 |D C#m7 | Bm7 E |

 Bm  คล้าย ๆ จะทิ้งEกันไป C#m  หรือฉันมันคิF#mดไปเอง Bm  เจ็บไปเอC#mง   เจ็บไปDหมดทั้งEหัวใจ

** | ** |

A | F#m | D |

ต้องไม่ทำร้าDmยหัวใจ.. คนรักกัAน..คอร์ดเพลง คนรักกัน IZAX

เนื้อเพลง คนรักกัน IZAXกี่วัน กี่วันมาแล้วที่ไม่เจอ กี่คืน ที่รอแต่เธอ แต่เธออยู่ไหน นี่เหรอ ที่เธอว่ารัก แล้วมันยังไง เกิดอะไร มันเกิดอะไร คล้ายๆไม่รักกันจริง หรือฉันมันคิดไปเอง ไม่เข้าใจ ไม่มีวันเข้าใจ ก็คนที่รักกัน เขาไม่ทำแบบนี้ ไม่หนีหน้าไป ไม่ทำให้ใครต้องรอเก้อ คนที่เขารักกัน เขาต้องคิดถึงกันเสมอ ต้องไม่ทิ้งอีกคนให้เพ้อคอย คล้ายๆจะทิ้งกันไป หรือฉันมันคิดไปเอง เจ็บไปเอง เจ็บไปหมดทั้งหัวใจ ต้องไม่ทำร้ายหัวใจ คนรักกัน