โรครักสาวเสิร์ฟ

 I-ZAX  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โรครักสาวเสิร์ฟ แซ็ก ไอแซ็ก I ZAX (ชีวิตภาคค่ำ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิสูตร แสงอรุณเลิศเรียบเรียง: ชาญวุฒิ บุญแย้มสังกัดค่าย: Muzik Move Recordsติดต่องานแสดง: 0816203845, 0811363187

D | Bm A |D | A |

โรครักสาวเสิร์ฟกำเริบอีกแล้Dเลยต้องมานั่งแกBmร่ว.. เป็นแมAวอยู่แถว ๆ นี้Dอยู่บ้านไม่ไหDว  หัวใจให้มาที่นี่Bmมาเจอะหน้าคนดีD  สาวเสิร์ฟใส่เสื้อสีAแดง

พี่อยู่โต๊ะ 4 ช่วยพี่หน่อยน้อDแก้วของพี่มันพรBmอ่งอยากให้น้อAงช่วยเติมน้ำDแข็งไม่รู้เป็นไEmร.. หัวใจมันไม่มีDแรงจากคนที่เคยเข้มแBmข็งเหมือนโดนแผลงศAร..ที่ตรงหัวDใจ

อยากชวนเธอคุEmย อยากชวนเธอนั่งข้าง ๆDแต่ว่าน้องคงไม่ว่Bmางเพราะใครก็สั่Aงแต่น้องใช่Dไหมแก้วแล้วแก้Gวเล่า ดื่มเข้าให้หมดไว ๆEmจะได้ให้น้องเติมใหGม่ มาอยู่ใกล้ ๆ ตรงA A# | Aนี้..

โรครักสาวเสิร์ฟกำเริบไม่หาDสั่งแค่กับแกล้มสั่งไBmด้  แต่สั่งใจAไม่ได้สักDทีเหล้าขาดโซดEmา  พี่ขาดแก้วตาคนDดีเลิกงานเมื่อไหร่คืนนี้A  ขอพี่Gไปส่งได้Dไหม.. (A)

D | Bm A |D | Em |
D | Bm A |D D7 |

* | ** |

G Gm | D |คอร์ดเพลง โรครักสาวเสิร์ฟ แซ็ก ไอแซ็ก IZAX (ชีวิตภาคค่ำ)

เนื้อเพลง โรครักสาวเสิร์ฟ แซ็ก ไอแซ็ก IZAX (ชีวิตภาคค่ำ)โรครักสาวเสิร์ฟกำเริบอีกแล้ว เลยต้องมานั่งแกร่ว เป็นแมวอยู่แถวๆนี้ อยู่บ้านไม่ไหว หัวใจให้มาที่นี่ มาเจอะหน้าคนดี สาวเสิร์ฟใส่เสื้อสีแดง พี่อยู่โต๊ะ 4 ช่วยพี่หน่อยน้อง แก้วของพี่มันพรอ่ง อยากให้น้องช่วยเติมน้ำแข็ง ไม่รู้เป็นไร หัวใจมันไม่มีแรง จากคนที่เคยเข้มแข็ง เหมือนโดนแผลงศรที่ตรงหัวใจ อยากชวนเธอคุย อยากชวนเธอนั่งข้างๆแต่ว่าน้องคงไม่ว่าง เพราะใครก็สั่งแต่น้องใช่ไหม แก้วแล้วแก้วเล่า ดื่มเข้าให้หมดไวๆจะได้ให้น้องเติมใหม่ มาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ โรครักสาวเสิร์ฟกำเริบไม่หาย สั่งแค่กับแกล้มสั่งได้ แต่สั่งใจไม่ได้สักที เหล้าขาดโซดา พี่ขาดแก้วตาคนดี เลิกงานเมื่อไหร่คืนนี้ ขอพี่ไปส่งได้ไหม