ยังรักกัน

 I-ZAX  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยังรักกัน I ZAX
เนื้อร้อง: คำรณ เต่าทอง (ยา I-Zax)ทำนอง: ชัชวาล พูลผล (ชัช I-Zax)เรียบเรียง: I-Zaxติดต่องานแสดง: 0816371415, 0824955779, 0863930480

C# | C# |

A#m | C# |A#m | C# |
F# | Fm |A#m | C# |

นานC#เท่าไรก็จะบอก.. ว่าจะรักA#mเพียงเธอ..เธอF#ผู้เป็นทุกอย่าง.. บอกด้วยใC#จทั้งใจG#..

วันC#และคืนที่ผ่าน.. เปลี่ยนแปลงอะไรA#mมากมาย..ก็คิดF#เหมือนกันหรือเปล่า..ว่าระหว่างเราG#มันคงไม่ใช่..

ก็คนที่รักC#กันมา ก็คงต้องรักกันต่อไปหัA#mวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรานาD#mฬิกา..จะบอกเวลาต่อให้มัG#นอีกนานสักเท่าไร(ยังไงก็ยังรักC#กัน)

A#m | C# |A#m | C# |
F# | Fm |G# | G# |

ไม่C#มีใครรู้คำตอบ.. ว่าลึกซึ้งA#mเพียงใด..คำF#ว่าเธอคือทุกอย่าง..จะมีให้กัG#นจนวันสุดท้าย..

** |

สวA#mยงามเกินกว่าF#เดือนและดาวจริงกว่C#าคำใด ๆ ที่ใช้G#/CมาบอกกันรัA#mกจริง พิสูจF#น์ด้วยคืนวันและหัวD#mใจ นานเท่าไD#/Gร...ก็จะรัG#ก..

A#m | A#m |C# | C# |A#m | A#m |C# | C# |
C# | C# |A#m | A#m G#/C |

ที่รักC#กันมา ก็คงต้องรักกันต่อไปหัA#mวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรานาD#mฬิกา..จะบอD#mM7กเวลาต่อให้มันG#จะอีกนานสักเท่าไร

ก็คนที่รักC#กันมา ก็คงต้องรักกันต่อไปหัA#mวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรานาD#mฬิกา..จะบอD#mM7กเวลาแต่ว่าเราG#จะบอกกันด้วยหัวใจสุดท้ายก็ยังรักC#กัน

A#m | C# |A#m | C# |
F# | Fm |A#m | C# |
A#m | G#/C |C# | Fm F# G# |
A#m | G#/C |F# | G# |คอร์ดเพลง ยังรักกัน IZAX

เนื้อเพลง ยังรักกัน IZAXนานเท่าไรก็จะบอก ว่าจะรักเพียงเธอ เธอผู้เป็นทุกอย่าง บอกด้วยใจทั้งใจ วันและคืนที่ผ่าน เปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย ก็คิดเหมือนกันหรือเปล่า ว่าระหว่างเรามันคงไม่ใช่ ก็คนที่รักกันมา ก็คงต้องรักกันต่อไป หัวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรา นาฬิกาจะบอกเวลา ต่อให้มันอีกนานสักเท่าไร ยังไงก็ยังรักกัน ไม่มีใครรู้คำตอบ ว่าลึกซึ้งเพียงใด คำว่าเธอคือทุกอย่าง จะมีให้กันจนวันสุดท้าย สวยงามเกินกว่าเดือนและดาว จริงกว่าคำใดๆที่ใช้มาบอกกัน รักจริง พิสูจน์ด้วยคืนวัน และหัวใจ นานเท่าไรก็จะรัก ที่รักกันมา ก็คงต้องรักกันต่อไป หัวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรา นาฬิกาจะบอกเวลา ต่อให้มันจะอีกนานสักเท่าไร ก็คนที่รักกันมา ก็คงต้องรักกันต่อไป หัวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรา นาฬิกาจะบอกเวลา แต่ว่าเราจะบอกกันด้วยหัวใจ สุดท้ายก็ยังรักกัน