ยังรักกัน

 ยังรักกัน  I-ZAX  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

ยังรักกัน - I-ZAX

C# | C# |

A#m | C# |A#m | C# |
F# | Fm |A#m | C# |

นานC#เท่าไรก็จะบอก.. ว่าจะรักA#mเพียงเธอ..เธอF#ผู้เป็นทุกอย่าง.. บอกด้วยใC#จทั้งใจG#..

วันC#และคืนที่ผ่าน.. เปลี่ยนแปลงอะไรA#mมากมาย..ก็คิดF#เหมือนกันหรือเปล่า..ว่าระหว่างเราG#มันคงไม่ใช่..

ก็คนที่รักC#กันมา ก็คงต้องรักกันต่อไปหัA#mวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรานาD#mฬิกา..จะบอกเวลาต่อให้มัG#นอีกนานสักเท่าไร(ยังไงก็ยังรักC#กัน)

A#m | C# |A#m | C# |
F# | Fm |G# | G# |

ไม่C#มีใครรู้คำตอบ.. ว่าลึกซึ้งA#mเพียงใด..คำF#ว่าเธอคือทุกอย่าง..จะมีให้กัG#นจนวันสุดท้าย..

** |

สวA#mยงามเกินกว่าF#เดือนและดาวจริงกว่C#าคำใด ๆ ที่ใช้G#/CมาบอกกันรัA#mกจริง พิสูจF#น์ด้วยคืนวันและหัวD#mใจ นานเท่าไD#/Gร...ก็จะรัG#ก..

A#m | A#m |C# | C# |A#m | A#m |C# | C# |
C# | C# |A#m | A#m G#/C |

ที่รักC#กันมา ก็คงต้องรักกันต่อไปหัA#mวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรานาD#mฬิกา..จะบอD#mM7กเวลาต่อให้มันG#จะอีกนานสักเท่าไร

ก็คนที่รักC#กันมา ก็คงต้องรักกันต่อไปหัA#mวใจไม่มีหรอกวันรักโรยรานาD#mฬิกา..จะบอD#mM7กเวลาแต่ว่าเราG#จะบอกกันด้วยหัวใจสุดท้ายก็ยังรักC#กัน

A#m | C# |A#m | C# |
F# | Fm |A#m | C# |
A#m | G#/C |C# | Fm F# G# |
A#m | G#/C |F# | G# |