ขอฮักได้ไหม

 ขอฮักได้ไหม  ไอซ์ หลวงพระเนตร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

ขอฮักได้ไหม - ไอซ์ หลวงพระเนตร

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E |

 A  ในฐานะคนแอบมอC#mง  ในฐานะคนบ่มีBmไผ   แอบปลื้Eมอยู่เด้อ หัวใจยังบ่กล้าบอก A  ในฐานะคนกดไลC#mค์  ในฐานะคนติดดาBmวไว้   ให้เธอEเป็นที่หนึ่ง

เทียDวไปเมนต์ ซึ้ง ๆC#m ในโพสต์เธอบ่ฮู้Bmว่าเธอบ่เห็Eน หรือบ่ใส่AใจโปรไฟBmล์ธรรมดา บ่สะดุดตC#mา หรือบ่ตำใจได้แต่จอDบเบิ่งอยู่ไกล ๆ กะเอE | Eา..

ขอฮักได้ไหAม ในฐานะคนแอบฮัC#mบ่เฮ็ดโตให้ยุ่งยาBmก ลำบากใจของเธEเห็นโพสต์ว่าโสดอีหลีA เฮากะยัง..โสC#mดอยู่เด้อคั่นเหBmงาแล้วหาคนคุยบ่เจE(ตอบมาเด้อแชทที่ทัก(A)ไป)

A | C#m |F#m | C#m |
D | C#m F#m |G | E | E |

 A  ในฐานะอยากเป็นแฟC#mน ในฐานะอยากมีเธBm   ซ้อนท้าEยไปนำกัน A  ถ้าทักไปรบกวนบ่C#m  แชทบ่อ่านใจก็ท้Bm   กลัวว่Eาจะรำคาญ

* | ** | ** |

A | C#m |Bm | E |

ตอบมาเด้อแชทที่ทักไป

A | C#m |Bm | E | A |