ขอฮักได้ไหม

  ไอซ์ หลวงพระเนตร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอฮักได้ไหม ไอซ์ หลวงพระเนตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยสังกัดค่าย: แจ่วบอง มิวสิค

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E |

 A  ในฐานะคนแอบมอC#mง  ในฐานะคนบ่มีBmไผ   แอบปลื้Eมอยู่เด้อ หัวใจยังบ่กล้าบอก A  ในฐานะคนกดไลC#mค์  ในฐานะคนติดดาBmวไว้   ให้เธอEเป็นที่หนึ่ง

เทียDวไปเมนต์ ซึ้ง ๆC#m ในโพสต์เธอบ่ฮู้Bmว่าเธอบ่เห็Eน หรือบ่ใส่AใจโปรไฟBmล์ธรรมดา บ่สะดุดตC#mา หรือบ่ตำใจได้แต่จอDบเบิ่งอยู่ไกล ๆ กะเอE | Eา..

ขอฮักได้ไหAม ในฐานะคนแอบฮัC#mบ่เฮ็ดโตให้ยุ่งยาBmก ลำบากใจของเธEเห็นโพสต์ว่าโสดอีหลีA เฮากะยัง..โสC#mดอยู่เด้อคั่นเหBmงาแล้วหาคนคุยบ่เจE(ตอบมาเด้อแชทที่ทัก(A)ไป)

A | C#m |F#m | C#m |
D | C#m F#m |G | E | E |

 A  ในฐานะอยากเป็นแฟC#mน ในฐานะอยากมีเธBm   ซ้อนท้าEยไปนำกัน A  ถ้าทักไปรบกวนบ่C#m  แชทบ่อ่านใจก็ท้Bm   กลัวว่Eาจะรำคาญ

* | ** | ** |

A | C#m |Bm | E |

ตอบมาเด้อแชทที่ทักไป

A | C#m |Bm | E | A |คอร์ดเพลง ขอฮักได้ไหม ไอซ์ หลวงพระเนตร

เนื้อเพลง ขอฮักได้ไหม ไอซ์ หลวงพระเนตรในฐานะคนแอบมอง ในฐานะคนบ่มีไผ แอบปลื้มอยู่เด้อ หัวใจยังบ่กล้าบอก ในฐานะคนกดไลค์ ในฐานะคนติดดาวไว้ ให้เธอเป็นที่หนึ่ง เทียวไปเมนต์ ซึ้งๆในโพสต์เธอ บ่ฮู้ว่าเธอบ่เห็น หรือบ่ใส่ใจ โปรไฟล์ธรรมดา บ่สะดุดตา หรือบ่ตำใจ ได้แต่จอบเบิ่งอยู่ไกลๆกะเอา ขอฮักได้ไหม ในฐานะคนแอบฮัก บ่เฮ็ดโตให้ยุ่งยาก ลำบากใจของเธอ เห็นโพสต์ว่าโสดอีหลี เฮากะยังโสดอยู่เด้อ คั่นเหงาแล้วหาคนคุยบ่เจอ ตอบมาเด้อแชทที่ทักไป ในฐานะอยากเป็นแฟน ในฐานะอยากมีเธอ ซ้อนท้ายไปนำกัน ถ้าทักไปรบกวนบ่ แชทบ่อ่านใจก็ท้อ กลัวว่าจะรำคาญ ตอบมาเด้อแชทที่ทักไป