ใจรอนแรม

 แจ็ค มงคล ธรรมดี  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจรอนแรม แจ็ค มงคล ธรรมดี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภัทรเมธ รัมมณีย์เรียบเรียง/ดนตรี: อัมพร ชาวเวียงสังกัดค่าย: RS

F# A#m | B A#m G#m C# | F# |

 F# รอนแรมมาไกD#mลเหลือเกิน  ใจBเอ๋ยใจเรC# F# คนใจดำทำร้D#mายเอา  ซาBนซมหนีมC#

พเนจรA#mในคืนอ้างว้าD#mงมัวหม่นถูกลมBรำเพยพัดพC#หัวใจA#mเจ้ากรรมเจ็บช้ำD#mนานมาดิ้นรนBจนมาพบเธC#

ขอพักพิงใจเธF#อ..สักครD#mา.. ขอเวลBา..พักใC#ขอที่หลF#บ..พักกาD#mย.. ให้มันคลBายหนาวใC#ขอBหลับสักตื่น.. ให้พอF#มีแรงฟื้นคืนมาใหม่ขอให้ใจB..โทรม ๆ ดวงนี้G#ได้พัC#ก..อยู่ในรักที่มีไออุ่น

F# A#m | B A#m G#m C# |

 F# ไม่อยากรอนแรD#mมแล้วใจ  เพราBะมันเดียวC#ดาย F# ถ้าออกไปคงD#mต้องตาย เธอBคงรู้ดีC#

พเนจรA#mในคืนอ้างว้าD#mงมัวหม่นถูกลมBรำเพยพัดพC#หัวใจA#mเจ้ากรรมเจ็บช้ำD#mนานมาดิ้นรนBจนมาพบเธC#

** |

F# D#m | B C# |
F# D#m | B C# |

ขอหลัBบสักตื่น.. ให้พอF#มีแรงฟื้นคืนมาใหม่ขอให้ใจBโทรม ๆ ดวงนี้G#.. ฮืมC#..

** |

F# A#m | B |

อยู่ในรัC#กที่มีไอF#อุ่นคอร์ดเพลง ใจรอนแรม แจ็ค มงคล ธรรมดี

เนื้อเพลง ใจรอนแรม แจ็ค มงคล ธรรมดีรอนแรมมาไกลเหลือเกิน ใจเอ๋ยใจเรา คนใจดำทำร้ายเอา ซานซมหนีมา พเนจรในคืนอ้างว้างมัวหม่น ถูกลมรำเพยพัดพา หัวใจเจ้ากรรมเจ็บช้ำนานมา ดิ้นรนจนมาพบเธอ ขอพักพิงใจเธอสักครา ขอเวลาพักใจ ขอที่หลบพักกาย ให้มันคลายหนาวใจ ขอหลับสักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่ ขอให้ใจโทรมๆดวงนี้ได้พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น ไม่อยากรอนแรมแล้วใจ เพราะมันเดียวดาย ถ้าออกไปคงต้องตาย เธอคงรู้ดี พเนจรในคืนอ้างว้างมัวหม่น ถูกลมรำเพยพัดพา หัวใจเจ้ากรรมเจ็บช้ำนานมา ดิ้นรนจนมาพบเธอ ขอหลับสักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่ ขอให้ใจโทรมๆดวงนี้ ฮืม อยู่ในรักที่มีไออุ่น