ใจกลางความรู้สึกดีดี

  วิน รัตนพล   เอ๊ะ จิรากร   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจกลางความรู้สึกดีดี เอ๊ะ จิรากร Feat.วิน รัตนพล
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: ธีระปริญญ์ รัตนบุตรสังกัดค่าย: WE RECORDS

Dmaj7 | Dm7 |A | A |

แม้A และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉัF#mนนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุBmดทางที่จะมีเธอและฉันมัDนก็เป็นเหมือนใจEกลาง..ความรู้สึกดี ๆ

A | A |F#m | F#m |Bm | Bm |D | E |

 A อย่าคิดท้อแท้ไปว่าตัวเธอไม่มีใคร F#m อย่าหมดความหวังเรื่องจะเจอคนที่เธอมุ่งหมาย Bm เธอคิดไปเองหรือเปล่า เคยมองรอบตัวหรือไม่ D มีคน ๆ นั้นยืนอยู่ไม่Dmไกล

 A อาจจะเพราะว่าเขาได้แต่มองเธอกลัวๆกล้าๆ F#m อาจจะเพราะว่าเขายังไม่ดีพอในวันที่ผ่าBmนมา  แต่ในวันนี้Dจะบอกให้รู้ว่าเขาคือDmใคร

 Bm   จะบอกไปผ่านในเสียC#mงเพลง D   ฟังดู ก็จะรู้Eเอง

Aอ ฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้F#mอม เพราะฉันพร้อมจะเข้าใจใส่ใจมอบสิ่Bmงดีๆจะวันนี้Bmหรือพรุ่งนี้ จะทำDให้เธอมั่นใจE

*** |

A | A |F#m | F#m |Bm | Bm |D | E |

 A ตั้งแต่ฉันได้พบเธอไม่มีใครเปลี่ยนใจฉันได้ F#m ตั้งแต่ฉันได้พบเธอก็มองไปได้ไกลถึงจุดBmหมาย  ตลอดชีวิตDฉันอยู่ตรงนี้มาเพื่อรอDmใครร

* | ** | *** |

A | A |F#m | F#m |Bm | Bm |D | E |

* |

Bอ ฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้พร้G#mอม เพราะฉันพร้อมจะเข้าใจใส่ใจมอบสิ่C#mงดีๆจะวันนี้C#mหรือพรุ่งนี้ จะทำใEห้เธอมั่นใจ F#

แม้B และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉัG#mนนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุC#mดทางที่จะมีเธอและฉันมัEนก็เป็นเหมือนใจF#กลาง..ความรู้สึกดี ๆ

B | B |G#m | G#m |C#m | C#m |E | F# |B |คอร์ดเพลง ใจกลางความรู้สึกดีๆ เอ๊ะ จิรากร Feat.วิน รัตนพล

เนื้อเพลง ใจกลางความรู้สึกดีๆ เอ๊ะ จิรากร Feat.วิน รัตนพลแม้ และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหน ฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทาง ที่จะมีเธอและฉัน มันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกดีๆอย่าคิดท้อแท้ไปว่าตัวเธอไม่มีใคร อย่าหมดความหวังเรื่องจะเจอคนที่เธอมุ่งหมาย เธอคิดไปเองหรือเปล่า เคยมองรอบตัวหรือไม่ มีคนๆนั้นยืนอยู่ไม่ไกล อาจจะเพราะว่าเขาได้แต่มองเธอกลัวๆกล้าๆอาจจะเพราะว่าเขายังไม่ดีพอในวันที่ผ่านมา แต่ในวันนี้จะบอกให้รู้ว่าเขาคือใคร จะบอกไปผ่านในเสียงเพลง ฟังดู ก็จะรู้เอง ขอ ฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้ พร้อม เพราะฉันพร้อมจะเข้าใจใส่ใจมอบสิ่งดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ จะทำให้เธอมั่นใจ ตั้งแต่ฉันได้พบเธอไม่มีใครเปลี่ยนใจฉันได้ ตั้งแต่ฉันได้พบเธอก็มองไปได้ไกลถึงจุดหมาย ตลอดชีวิตฉันอยู่ตรงนี้มาเพื่อรอใครร ขอ ฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้ พร้อม เพราะฉันพร้อมจะเข้าใจใส่ใจมอบสิ่งดีๆจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ จะทำให้เธอมั่นใจ แม้ และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหน ฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทาง ที่จะมีเธอและฉัน มันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกดีๆ