จักรวาลวิทยา

 Walnut สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จักรวาลวิทยา Walnut วอลนัท
เนื้อร้อง: polyทำนอง: ทิฆัมพร วัฒนะประทีบเรียบเรียง: เทิดศักดิ์ จันทรปาน

A | E | F#m | D |
A | E/G# | F#m | D |

A | E | F#m | D |
A | E/G# | F#m | D |

ชุAดแสนสวยที่ถูกใจEฉันจะเก่าไหF#mม  ถ้าหากนับDไปสิบปีถนAน สายน้ำ แม้แต่รองEเท้าทุกสิ่งที่เรF#mา.. อยากจะให้Dเป็นอย่างนี้

มีC#m..ของมากมาF#mแต่ไม่รู้C#m..ว่าอะไรBmที่คู่ควรควDาม..นิรันE | Eดร์

จักรวาAล..ยังซุกซEน  ยังผสมDเรื่องราวออกมDมีดอกไม้A มีน้ำตE/G#า     มีจากลDา มีความเข้าใจDเป็นดังบทเพF#mลง..ที่ไม่ซ้ำเดิEชีวิDตยังคงเคลื่อนไหEว..    | A | A |

รักAครั้งนี้ที่ถูกใจEฉันจะจบไหF#mม.. ถ้าหากคบDกันไปอีก 7 ปีโน้มAแก้มฉันไปจูบแบบEนี้  ที่เธอว่าดีF#mไม่อยากให้Dมันเปลี่ยนไป

มีC#m..ของมากมาF#mแต่ไม่รู้C#m..ว่าอะไรBmที่คู่ควรควDาม..นิรันE | Eดร์

จักรวาAล..ยังซุกซEน  ยังผสมDเรื่องราวออกมDมีดอกไม้A มีน้ำตE/G#า     มีจากลDา มีความเข้าใจDเป็นดังบทเพF#mลง..ที่ไม่ซ้ำเดิEให้เดDาก็คงไม่รู้E..

F#m | E |A | D |F#m | E/G# |D | E | E |

จักรวาAล..ยังซุกซEน  ยังผสมDเรื่องราวออกมDมีดอกไม้A มีน้ำตE/G#า   มีจากลDา..  แล้วมาEคืนดี

จักรวาAล..ยังซุกซEน  ยังผสมDเรื่องราวออกมDมีดอกไม้A มีน้ำตE/G#า     มีจากลDา มีความเข้าใจD

จักรวาAล..ก็ยังมีE  ความรักนี้Dยังคงล่องลอDมีดอกไม้A่..ให้รอคE/G#อยชีวิตนี้Dยังคงเคลื่อนไหEวเรื่อยไป

A | E | D | D |
A | E | F#m | D | D |คอร์ดเพลง จักรวาลวิทยา Walnut วอลนัท

เนื้อเพลง จักรวาลวิทยา Walnut วอลนัทชุดแสนสวยที่ถูกใจฉัน จะเก่าไหม ถ้าหากนับไปสิบปี ถนน สายน้ำ แม้แต่รองเท้า ทุกสิ่งที่เรา อยากจะให้เป็นอย่างนี้ มีของมากมาย แต่ไม่รู้ว่าอะไรที่คู่ควรความนิรันดร์ จักรวาลยังซุกซน ยังผสมเรื่องราวออกมา มีดอกไม้ มีน้ำตา มีจากลา มีความเข้าใจ เป็นดังบทเพลงที่ไม่ซ้ำเดิม ชีวิตยังคงเคลื่อนไหว รักครั้งนี้ที่ถูกใจฉัน จะจบไหม ถ้าหากคบกันไปอีก 7 ปี โน้มแก้มฉันไปจูบแบบนี้ ที่เธอว่าดี ไม่อยากให้มันเปลี่ยนไป มีของมากมาย แต่ไม่รู้ว่าอะไรที่คู่ควรความนิรันดร์ จักรวาลยังซุกซน ยังผสมเรื่องราวออกมา มีดอกไม้ มีน้ำตา มีจากลา มีความเข้าใจ เป็นดังบทเพลงที่ไม่ซ้ำเดิม ให้เดาก็คงไม่รู้ จักรวาลยังซุกซน ยังผสมเรื่องราวออกมา มีดอกไม้ มีน้ำตา มีจากลา แล้วมาคืนดี จักรวาลยังซุกซน ยังผสมเรื่องราวออกมา มีดอกไม้ มีน้ำตา มีจากลา มีความเข้าใจ จักรวาลก็ยังมี ความรักนี้ยังคงล่องลอย มีดอกไม้่ให้รอคอย ชีวิตนี้ยังคงเคลื่อนไหวเรื่อยไป