เจ้าสาวไฉไล

 อภิรมย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ้าสาวไฉไล อภิรมย์

D#m | C# |B | A# |

 D#m  คืนที่ฟ้าคะนอง เมฆตะโกนร้องครวC#ญคราง   ไฉไลยืนคอนที่ริมBทาง คอยหนุ่มเมืองกรุC# D#m  ฝนที่พัดกระน่ำ เหมือนกำลังย้ำสัญC#ญา   ไม่นานไม่เกินฝนกันBยา.. เขาจะมาขอC#เธอ

ก็ได้แต่เหมG#mอและมองดูวันและเวลาผ่าF#ที่นาฬิกาที่ปฏิทินปีG#m เดือน วัน เคลื่อนไหวไฉไลเริ่มหวั่BกับสัญญC#า..ที่ไม่เคยจริง

หลF#อกลวC#ง.. ฝันD#mที่เธอฝาA#mเสียดาG#mยสัมพันA#mธ์สวาท..B ที่ยอมแลกC#ไปเปีF#ยกปอC#น คอยแหวD#mนและขันหมA#mากสัญญG#mาเสียงยัA#mงกังวาน..B อยู่ในหัวC#ใจ(วิA#7..วาห์.. ไร้B..วี่C#..แD#m | D#mวว...)

 D#m  เหมือนจะไม่ฉลาด คนประจานเรื่องสมC#ยอม   แต่ไฉไลเชื่อในสัญญาBปลอม ว่าเขาจะหวนC#มา D#m  แล้วเวลาก็ผ่าน จนชาวบ้านต่างรู้C#ว่า   ทุกปีเมื่อถึงฝนกันBยาฯ.. เธอจะมาคอC#ยที่เดิม

* | ** |

C# |B | A#7 |
D#m C# | B A#7 |D#m C# | B A#7 |
D#m C# | B A#7 |B | C# |

* | ** | ** |

วิA#7..วาห์.. ไร้B..วี่C#วิA#7..วาห์.. ไร้B..วี่C#..แวว...

B | C# |B | C# A#7 |
D#m C# | B A#7 | ( x3 ) | B | C# A# C# | D#m |คอร์ดเพลง เจ้าสาวไฉไล อภิรมย์

เนื้อเพลง เจ้าสาวไฉไล อภิรมย์คืนที่ฟ้าคะนอง เมฆตะโกนร้องครวญคราง ไฉไลยืนคอนที่ริมทาง คอยหนุ่มเมืองกรุง ฝนที่พัดกระน่ำ เหมือนกำลังย้ำสัญญา ไม่นานไม่เกินฝนกันยา เขาจะมาขอเธอ ก็ได้แต่เหมอและมองดูวันและเวลาผ่าน ที่นาฬิกาที่ปฏิทิน ปี เดือน วัน เคลื่อนไหวไฉไลเริ่มหวั่น กับสัญญาที่ไม่เคยจริง หลอกลวง ฝันที่เธอฝาก เสียดายสัมพันธ์สวาท ที่ยอมแลกไป เปียกปอน คอยแหวนและขันหมาก สัญญาเสียงยังกังวาน อยู่ในหัวใจ วิวาห์ ไร้วี่แวว เหมือนจะไม่ฉลาด คนประจานเรื่องสมยอม แต่ไฉไลเชื่อในสัญญาปลอม ว่าเขาจะหวนมา แล้วเวลาก็ผ่าน จนชาวบ้านต่างรู้ว่า ทุกปีเมื่อถึงฝนกันยาฯ เธอจะมาคอยที่เดิม วิวาห์ ไร้วี่ วิวาห์ ไร้วี่แวว