จากนี้ไปจนนิรันดร์

 เอ๊ะ จิรากร  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์ เอ๊ะ จิรากร
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: ธีระปริญญ์ รัตนบุตรสังกัดค่าย: WE RECORDS

Gmaj7 | Em7 |Csus2 Bm7 | Am D |

แค่ได้มองGตาเธอในวันนั้นจากที่เรEm7าเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิCsus2ต.. ที่เคยBm7โดดเดี่ยว ให้AmมีความหมDาย

ไม่ว่าฉัCsus2นและเธD/Cอ ต่างคนBm7ต่างมา ต่างกันEm7เท่าไหร่คำAm7ว่ารักจะผูกใจเราไว้Dไม่ให้ไกGmaj7 | Csus2 Dลกัน

จากที่เคGยเย็นชาก็หวั่นไหวจากเป็นคEm7นอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉัCsus2น..ไม่เข้าBm7ใจเลย เธอAmบอกกันให้รู้D

เปลี่ยนชีวิCsus2ต..ฉันไD/Cอยากอยู่Bm7นาน ๆ เพื่อจะEm7เฝ้าดูวันAm7พรุ่งนี้..รักเรDาจะเป็นอย่างไรG

ฉัDนไม่เคยรัGก ไม่เคยรู้D/F#ว่าชีวิEm7ตมันดีเช่นไรDเมื่อได้มีCsus2บางคนข้างกาBm7เมื่อได้มีAm7เธออยู่ข้าง ๆD กันฉัDนมอบชีวิD/F#ต.. ต่อจากนี้Em7ไปจนนิรันDดร์ทั้งหัวใจCsus2คือเธอเท่านั้Bm7รักของเรAm7า..จะอยู่Dจนวันตาย

Gmaj7 | Csus2 D |

จะเป็นคนGดูแลเมื่อเธอล้มจะเป็นลEm7มโอบเธอเมื่อร้อนใจกี่ปัญหCsus2า..มากมายBm7เพียงใด เรAmามีกันไม่แDพ้

ต่อไปนี้Csus2..สัญญาD/C..จะเกิดBm7อะไรกับเธอEm7แล้วแต่คน Am7ๆ นี้..ไม่มีDวันจะหายไปG

** |

Csus2 | Bm7 Em7 |Am7 | D Csus2 D |

** |

Csus2 Bm7 A#m7 | Am7 D | G |คอร์ดเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์ เอ๊ะ จิรากร

เนื้อเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์ เอ๊ะ จิรากรแค่ได้มองตาเธอในวันนั้น จากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียว เปลี่ยนชีวิต ที่เคยโดดเดี่ยว ให้มีความหมาย ไม่ว่าฉันและเธอ ต่างคนต่างมา ต่างกันเท่าไหร่ คำว่ารักจะผูกใจเราไว้ ไม่ให้ไกลกัน จากที่เคยเย็นชาก็หวั่นไหว จากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคย สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลย เธอบอกกันให้รู้ เปลี่ยนชีวิตฉันไป อยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดู วันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไร ฉันไม่เคยรัก ไม่เคยรู้ ว่าชีวิตมันดีเช่นไร เมื่อได้มีบางคนข้างกาย เมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกัน ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเราจะอยู่จนวันตาย จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้ม จะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ กี่ปัญหามากมายเพียงใด เรามีกันไม่แพ้ ต่อไปนี้สัญญา จะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่ คนๆนี้ไม่มีวันจะหายไป