เจ็บสุดท้าย

 แบงค์ ธนา  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ็บสุดท้าย แบงค์ ธนา เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักด์เรียบเรียง: ภาคิณ DL Studioสังกัดค่าย: เซิ้ง Musicติดต่องานแสดง: 0638500150, 045960360

D | C#m |Bm E | A |

ถ้าฮู้ว่าน้อAงสิถิ่มกัน  อ้ายก็คC#mงสิบ่ฮักคือสิบ่Bmเสียใจอกหัก เสียคนจั่Eงซี่ขั้นฮู้ว่าน้อDงบ่ฮัก  ไผสิให้C#mเบิ่ดใจที่มีF#mกะฮู้Bmดี..ว่าผลสุดท้ายต้อEงเจ็บ

ยามอ้ายฮัC#mก อ้ายกะฮักเบิ่ดใจDอยากสิฮ้อBmงถามน้องออกไป..ว่าเคยฮักEอ้ายบ่.. E

บ่ฮู้แหน่บ่D คนถืกถิ่มมันเจ็บส่ำC#mใด๋ปวดฮอดขั้วหัวใBmจ  เจ้าคือใจร้าEยกับอ้ายแท้Aน้อบ่ฮักDกะขอ..ให้บอกกับอ้ายไC#m F#mด้บ่สิได้เซาคิดBmต่อ  ถอยออกมEารักษาแผลAใจ

D | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm E | A |

บ่ฮัAกอย่าให้ความหวัง.. ผู้ใด๋เด้C#mน้องขั้นเป็นBmเจ้าของ น้องก็คงเสียEใจขอร้อAงอย่าเฮ็ดแบบนี้..กับC#mไผให้อ้ายเจ็บBmเป็นคนสุดท้าDย แล้วจบได้Eบ่

* | ** | ** |

สิได้เซาคิดBmต่อ ถอยออกมาEรักษาแผลใจ

D | C#m | Bm E | A |คอร์ดเพลง เจ็บสุดท้าย แบงค์ ธนา เซิ้ง Music

เนื้อเพลง เจ็บสุดท้าย แบงค์ ธนา เซิ้ง Musicถ้าฮู้ว่าน้องสิถิ่มกัน อ้ายก็คงสิบ่ฮัก คือสิบ่เสียใจอกหัก เสียคนจั่งซี่ ขั้นฮู้ว่าน้องบ่ฮัก ไผสิให้เบิ่ดใจที่มี กะฮู้ดีว่าผลสุดท้ายต้องเจ็บ ยามอ้ายฮัก อ้ายกะฮักเบิ่ดใจ อยากสิฮ้องถามน้องออกไปว่าเคยฮักอ้ายบ่ บ่ฮู้แหน่บ่ คนถืกถิ่มมันเจ็บส่ำใด๋ ปวดฮอดขั้วหัวใจ เจ้าคือใจร้ายกับอ้ายแท้น้อ บ่ฮักกะขอให้บอกกับอ้ายได้บ่ สิได้เซาคิดต่อ ถอยออกมารักษาแผลใจ บ่ฮักอย่าให้ความหวัง ผู้ใด๋เด้น้อง ขั้นเป็นเจ้าของ น้องก็คงเสียใจ ขอร้องอย่าเฮ็ดแบบนี้กับไผ ให้อ้ายเจ็บเป็นคนสุดท้าย แล้วจบได้บ่ สิได้เซาคิดต่อ ถอยออกมารักษาแผลใจ