แค่ได้รักเธอ

 7Days Crazy สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ได้รักเธอ 7Days Crazy
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภรัณยู มนูชีวินเรียบเรียง: อิทธิพล มุกดา

E | B |C#m | A B |

ฉันEเผชิญกับความจริง.. ที่Bไม่มีเธอวันนี้รู้C#mตัวดีว่าเราต่างกันสักเท่AาไหBร่เธอEนั่นเป็นดั่งนางฟ้า  ฉันBมันคนธรรมดายิ่C#mงไขว่ขว้าเท่าไรตัวเธอยิ่งแสAนไกB

เปรียG#mบเทียบกับเขามันคนละชั้นต่างกัC#mนมากไปทำG#mดีแค่ไหน ทำดีเท่าไร ก็ไม่Aมีวัน.B.

แค่ได้รักเธEอ..ก็ดีแค่ไหBพยายามอีกสักC#mเท่าไหร่ นานเท่าไหร่ก็คAงไมได้เธอมาอยู่Bเคียงข้างกัน E  คงเป็นแค่ฝัB   เรามันแค่คนธรรC#mมดา ธรรมดา   ไม่มีสิAทธิ์จะรักBนางฟ้(E)

E | B |C#m | A |

แม้Eเนิ่นนานจากวันนั้นเหมือBนว่าเรายิ่งห่างกันรักC#mที่มีต่อกันก็ยังไม่หAายไปB

* | ** |

 G#m   ต้องยอมรับว่าเราอยู่คC#mนละโลกกัน G#m   คำว่ารักคงเป็นแค่ฝันC#mไป G#m   เมื่อลืมตาตื่นมาก็เข้C#mาใจ    ระหว่างเราAนั้น..ไม่มีวัB

** | ** |คอร์ดเพลง แค่ได้รักเธอ 7Days Crazy

เนื้อเพลง แค่ได้รักเธอ 7Days Crazyฉันเผชิญกับความจริง ที่ไม่มีเธอวันนี้ รู้ตัวดีว่าเราต่างกันสักเท่าไหร่ เธอนั่นเป็นดั่งนางฟ้า ฉันมันคนธรรมดา ยิ่งไขว่ขว้าเท่าไรตัวเธอยิ่งแสนไกล เปรียบเทียบกับเขามันคนละชั้น ต่างกันมากไป ทำดีแค่ไหน ทำดีเท่าไร ก็ไม่มีวัน แค่ได้รักเธอก็ดีแค่ไหน พยายามอีกสักเท่าไหร่ นานเท่าไหร่ ก็คงไมได้เธอมาอยู่เคียงข้างกัน คงเป็นแค่ฝัน เรามันแค่คนธรรมดา ธรรมดา ไม่มีสิทธิ์จะรักนางฟ้า แม้เนิ่นนานจากวันนั้น เหมือนว่าเรายิ่งห่างกัน รักที่มีต่อกันก็ยังไม่หายไป ต้องยอมรับว่าเราอยู่คนละโลกกัน คำว่ารักคงเป็นแค่ฝันไป เมื่อลืมตาตื่นมาก็เข้าใจ ระหว่างเรานั้นไม่มีวัน