แค่ได้รักเธอ

 7Days Crazy แค่ได้รักเธอ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่ได้รักเธอ - 7Days Crazy

E | B |C#m | A B |

ฉันEเผชิญกับความจริง.. ที่Bไม่มีเธอวันนี้รู้C#mตัวดีว่าเราต่างกันสักเท่AาไหBร่เธอEนั่นเป็นดั่งนางฟ้า  ฉันBมันคนธรรมดายิ่C#mงไขว่ขว้าเท่าไรตัวเธอยิ่งแสAนไกB

เปรียG#mบเทียบกับเขามันคนละชั้นต่างกัC#mนมากไปทำG#mดีแค่ไหน ทำดีเท่าไร ก็ไม่Aมีวัน.B.

แค่ได้รักเธEอ..ก็ดีแค่ไหBพยายามอีกสักC#mเท่าไหร่ นานเท่าไหร่ก็คAงไมได้เธอมาอยู่Bเคียงข้างกัน E  คงเป็นแค่ฝัB   เรามันแค่คนธรรC#mมดา ธรรมดา   ไม่มีสิAทธิ์จะรักBนางฟ้(E)

E | B |C#m | A |

แม้Eเนิ่นนานจากวันนั้นเหมือBนว่าเรายิ่งห่างกันรักC#mที่มีต่อกันก็ยังไม่หAายไปB

* | ** |

 G#m   ต้องยอมรับว่าเราอยู่คC#mนละโลกกัน G#m   คำว่ารักคงเป็นแค่ฝันC#mไป G#m   เมื่อลืมตาตื่นมาก็เข้C#mาใจ    ระหว่างเราAนั้น..ไม่มีวัB

** | ** |แค่ได้รักเธอ - 7Days Crazy