เขียนใจให้เป็นเพลง

 I-ZAX  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เขียนใจให้เป็นเพลง I ZAX
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: คำรณ เต่าทองเรียบเรียง: I-ZAXสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D F#m | G |
D F#7 | Bm |

D F#m | G |
Em E Asus2 |

  ถึDง..เธF#mอ.. คนเดีGยวที่แสDนดี D ที่สำคัF#mญ..เสมEmอ..  เขีDยน..ใF#mจ.. ให้เป็GนเพลงขอD Gงเธอ D ไม่รู้ว่F#mาใจเธอจะรับGได้ไหม..G

 G เพลงที่หมาAยจะให้ดีBm  ให้เหมืA/C#อนที่รู้สึD  ให้ลึA/C#กซึ้งยิ่งกว่าเพBmลงใด ๆA G เพลงที่หวัAงจะต้องBmโดน ใจเธA/C#อจนวันGสุดท้ายG A..

ในที่สุDด.. ก็A/C#ได้..แBmค่..  นี้A..เอEmเพลAงพิเศDษ.. จาA/C#ก.. ใจ.Bm. ถึงใจAmมีก็แDต่.. แA/C#ค่..  คำBm..   A Gซ้ำมาซ้ำไปคำAใหม่ D A/C#ๆ ..           ไม่Bm A G Gmมีสักคำ..

D F#m | G |
D F#7 | Bm |

D D#dim7 | Em F#m | G G#dim7 | A | A |

 G ทั้งที่หมาAยจะให้ดีBm  ให้เหมืA/C#อนที่รู้สึD  ให้ลึA/C#กซึ้งยิ่งกว่าเพBmลงใด ๆA G ทั้งที่ ๆ ที่หวัAงจะต้อBmงโดน ใจเธA/C#อจนวันGสุดท้ายG A..

** |

 A  สารภาDพ.. ว่A/C#าได้..Bm Aแค่นี้เอง  EmเพลAงที่แต่Dง.. ด้A/C#วย.. ใBm Amจทั้งใจวอนเธออย่าโกDรธ โทA/C#ษ.. คำBmที่ซ้ำAมาGก็ซ้ำไปคำAเพ้อเจ้D A/C#อ.. แต่.. จริBm A Gงทุกคำ

เพลงอะไEmร  มีแต่คำAว่ารัก

D F#m | G A | D |คอร์ดเพลง เขียนใจให้เป็นเพลง IZAX

เนื้อเพลง เขียนใจให้เป็นเพลง IZAXถึงเธอ คนเดียวที่แสนดี ที่สำคัญเสมอ เขียนใจ ให้เป็นเพลงของเธอ ไม่รู้ว่าใจเธอจะรับได้ไหม เพลงที่หมายจะให้ดี ให้เหมือนที่รู้สึก ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพลงใดๆเพลงที่หวังจะต้องโดน ใจเธอจนวันสุดท้าย ในที่สุด ก็ได้แค่ นี้เอง เพลงพิเศษ จาก ใจ ถึงใจ มีก็แต่ แค่ คำ ซ้ำมาซ้ำไป คำใหม่ๆไม่มีสักคำ ทั้งที่หมายจะให้ดี ให้เหมือนที่รู้สึก ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพลงใดๆทั้งที่ๆที่หวังจะต้องโดน ใจเธอจนวันสุดท้าย สารภาพ ว่าได้แค่นี้เอง เพลงที่แต่ง ด้วย ใจทั้งใจ วอนเธออย่าโกรธ โทษ คำที่ซ้ำมาก็ซ้ำไป คำเพ้อเจ้อ แต่ จริงทุกคำ เพลงอะไร มีแต่คำว่ารัก