คิดในใจ

 คิดในใจ Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คิดในใจ Labanoon ลาบานูน

E | E |

รู้E.. ว่าอย่าคิดไปเกินกว่านี้C#mเท่าที่มีA.. ก็รู้ว่าดีหนักหนEได้ใกล้เธC#mอแค่คำว่าเพื่อG#mนรักได้พAบ ได้เจอ ได้พูดEจาแต่ทุกครั้F#mงต้องหลบสายตBา กลัวว่าใจEสั่น..B

ฝืEน.. ก็ไม่รู้ได้นานแค่ไหC#mเมื่อในใAจ.. ฉันคิดมากไปกว่านั้EอยากดูแC#mล ห่วงใยเธอกว่G#mานี้อยากซึ้Aงให้เกินกว่าเพื่อนEกันกลับต้องคF#mอยเก็บมันทุกวัBน คำว่ารักEเธอ

เก็บไว้ข้างในAใจ เก็บBมันไปทุกถ้อEยคำกลัวมันจะทำA..ให้เธอBและฉันต้องห่างEกันไปต้องเก็บมันไว้Aอย่างนี้รักBของฉันได้เพียG#mงแค่คิดในC#mใจหากว่าพูดAออกไป.. F#m    กลัวต้องเสียBใจกลัวต้องเสีย(E)เธอ

E | C#m |

รัEก.. แต่ก็รักได้เพียงเท่านี้C#mก็ยังดีA แค่ขอมีเธอต่อEไปไม่ต้องกC#mารให้เธอได้รับG#mรู้ว่าฉันAกำลังแอบรักEใครได้แต่คิF#mดอยู่ในหัวใจB.. ว่าฉันรักEเธอ

* |

C#m | G#m |C#m | G#m |
F#m B | F#m B |F#m B | F#m B | E |

* |

E | C#m |

** |

วันคืAนที่เวียนหมุนไBได้แต่คิAดอยู่ในหัวใBจ.. ว่าฉันรัE | C#mกเธอว่าฉันรัE | C#mกเธอ..       ว่าฉันรักEเธอ..คิดในใจ Labanoon ลาบานูน