คิดในใจ

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดในใจ Labanoon ลาบานูน
สังกัดค่าย: Music bugs

E | E |

รู้E.. ว่าอย่าคิดไปเกินกว่านี้C#mเท่าที่มีA.. ก็รู้ว่าดีหนักหนEได้ใกล้เธC#mอแค่คำว่าเพื่อG#mนรักได้พAบ ได้เจอ ได้พูดEจาแต่ทุกครั้F#mงต้องหลบสายตBา กลัวว่าใจEสั่น..B

ฝืEน.. ก็ไม่รู้ได้นานแค่ไหC#mเมื่อในใAจ.. ฉันคิดมากไปกว่านั้EอยากดูแC#mล ห่วงใยเธอกว่G#mานี้อยากซึ้Aงให้เกินกว่าเพื่อนEกันกลับต้องคF#mอยเก็บมันทุกวัBน คำว่ารักEเธอ

เก็บไว้ข้างในAใจ เก็บBมันไปทุกถ้อEยคำกลัวมันจะทำA..ให้เธอBและฉันต้องห่างEกันไปต้องเก็บมันไว้Aอย่างนี้รักBของฉันได้เพียG#mงแค่คิดในC#mใจหากว่าพูดAออกไป.. F#m    กลัวต้องเสียBใจกลัวต้องเสีย(E)เธอ

E | C#m |

รัEก.. แต่ก็รักได้เพียงเท่านี้C#mก็ยังดีA แค่ขอมีเธอต่อEไปไม่ต้องกC#mารให้เธอได้รับG#mรู้ว่าฉันAกำลังแอบรักEใครได้แต่คิF#mดอยู่ในหัวใจB.. ว่าฉันรักEเธอ

* |

C#m | G#m |C#m | G#m |
F#m B | F#m B |F#m B | F#m B | E |

* |

E | C#m |

** |

วันคืAนที่เวียนหมุนไBได้แต่คิAดอยู่ในหัวใBจ.. ว่าฉันรัE | C#mกเธอว่าฉันรัE | C#mกเธอ..       ว่าฉันรักEเธอ..คอร์ดเพลง คิดในใจ Labanoon ลาบานูน

เนื้อเพลง คิดในใจ Labanoon ลาบานูนรู้ ว่าอย่าคิดไปเกินกว่านี้ เท่าที่มี ก็รู้ว่าดีหนักหนา ได้ใกล้เธอแค่คำว่าเพื่อนรัก ได้พบ ได้เจอ ได้พูดจา แต่ทุกครั้งต้องหลบสายตา กลัวว่าใจสั่น ฝืน ก็ไม่รู้ได้นานแค่ไหน เมื่อในใจ ฉันคิดมากไปกว่านั้น อยากดูแล ห่วงใยเธอกว่านี้ อยากซึ้งให้เกินกว่าเพื่อนกัน กลับต้องคอยเก็บมันทุกวัน คำว่ารักเธอ เก็บไว้ข้างในใจ เก็บมันไปทุกถ้อยคำ กลัวมันจะทำให้เธอและฉันต้องห่างกันไป ต้องเก็บมันไว้อย่างนี้ รักของฉันได้เพียงแค่คิดในใจ หากว่าพูดออกไป กลัวต้องเสียใจ กลัวต้องเสียเธอ รัก แต่ก็รักได้เพียงเท่านี้ ก็ยังดี แค่ขอมีเธอต่อไป ไม่ต้องการให้เธอได้รับรู้ ว่าฉันกำลังแอบรักใคร ได้แต่คิดอยู่ในหัวใจ ว่าฉันรักเธอ วันคืนที่เวียนหมุนไป ได้แต่คิดอยู่ในหัวใจ ว่าฉันรักเธอ ว่าฉันรักเธอ ว่าฉันรักเธอ