คิดถึง

 Bodyslam  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึง Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา, โป โปษยะนุกูลทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: bodyslam, พูนศักดิ์ จตุระบุลดนตรี: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: genie records

มองดูเส้นทาDงที่ฉันเดินอยู่ จะมีBmใครรู้ใครเข้าใจเรื่องราAว..ร้อยGพัน.. ที่ฉันผ่าDนพบ ช่างมากมาA

ทางเดินสุดไกDลแค่ไหนยังฝ่าฟันเผชิBmญกับความเปลี่ยนผันเท่าไรหัวใจA..แสนเหนื่อย

G F#m Em F#m G |

 D  ยังคงเดินทาDmaj7งไปกับความจริG   เพื่อสิ่งสวยงาGมที่อยู่ในฝัBm   ในหัวใF#mจยังเป็นอยู่ทุGกวัน

บางคราDวรอยยิ้มวันเก่า..ก็พาBmความเหงาให้จากไปแม้ใAจ..รู้Gดี.. ว่าไม่มีDวันกลับคืนมA

ท่ามกลางละออDงความหลังที่ปกคลุมก็มีBmบางครั้งที่ยังเสียใจแค่เพียAงนึกถึง น้ำตG F#m Em F#m Gาก็ไหล

 D  ยังคงเดินทาDmaj7งไปกับความจริG   เพื่อสิ่งสวยงาGมที่อยู่ในฝัBm   แต่หัวใF#mจคือเธออยู่ทุกGวัน..

 D  ไม่เคยเลือนลDmaj7างไปจากความจริG   ไม่เคยลบเลือนไปGจากความฝัBm   อยู่หนใF#mด เธอยังอยู่กัGบฉัน

มันยังคิดถึงเพียBm A/C# Dงเธอ..มันยังคิดถึงแBm A/C# Dค่เธอ..มันยังคิดถึงเธBm A/C# D | Em F#m | G Aอ..

เพลงDนี้.. คือเสียงของความว่างเปGล่าคือเสียงของคนที่ปวดBmร้าวคืF#mอเสียงของใจที่เฝ้าGรอ

 D  ยังคงเดินทาDmaj7งไปกับความจริG   เพื่อสิ่งสวยงาGมที่อยู่ในฝัBm   แต่หัวใF#mจคือเธออยู่ในนั้G

 D  ไม่เคยเลือนลDmaj7างไปจากความจริG   ไม่เคยลบเลือนไปGจากความฝัBm   อยู่หนใF#mด เธอยังอยู่กัGบฉัน

มันยังคิดถึงเพียD | Dmaj7งเธอ..มันยังคิดถึงแค่Gเธอ..มันยังคิดถึงเพียงBmเธอ..

ในหัวใF#mจคือเธออยู่ทุกGวันมันยังคิดถึงเพียD | Dmaj7 | G | Gงเธอ..ยังคิดถึD | Dmaj7ง..                คิดGถึงเธอ..  Dคอร์ดเพลง คิดถึง Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง คิดถึง Bodyslam บอดี้สแลมมองดูเส้นทางที่ฉันเดินอยู่ จะมีใครรู้ใครเข้าใจ เรื่องราวร้อยพัน ที่ฉันผ่านพบ ช่างมากมาย ทางเดินสุดไกลแค่ไหนยังฝ่าฟัน เผชิญกับความเปลี่ยนผันเท่าไร หัวใจแสนเหนื่อย ยังคงเดินทางไปกับความจริง เพื่อสิ่งสวยงามที่อยู่ในฝัน ในหัวใจยังเป็นอยู่ทุกวัน บางคราวรอยยิ้มวันเก่า ก็พาความเหงาให้จากไป แม้ใจรู้ดี ว่าไม่มีวันกลับคืนมา ท่ามกลางละอองความหลังที่ปกคลุม ก็มีบางครั้งที่ยังเสียใจ แค่เพียงนึกถึง น้ำตาก็ไหล ยังคงเดินทางไปกับความจริง เพื่อสิ่งสวยงามที่อยู่ในฝัน แต่หัวใจคือเธออยู่ทุกวัน ไม่เคยเลือนลางไปจากความจริง ไม่เคยลบเลือนไปจากความฝัน อยู่หนใด เธอยังอยู่กับฉัน มันยังคิดถึงเพียงเธอ มันยังคิดถึงแค่เธอ มันยังคิดถึงเธอ เพลงนี้ คือเสียงของความว่างเปล่า คือเสียงของคนที่ปวดร้าว คือเสียงของใจที่เฝ้ารอ ยังคงเดินทางไปกับความจริง เพื่อสิ่งสวยงามที่อยู่ในฝัน แต่หัวใจคือเธออยู่ในนั้น ไม่เคยเลือนลางไปจากความจริง ไม่เคยลบเลือนไปจากความฝัน อยู่หนใด เธอยังอยู่กับฉัน มันยังคิดถึงเพียงเธอ มันยังคิดถึงแค่เธอ มันยังคิดถึงเพียงเธอ ในหัวใจคือเธออยู่ทุกวัน มันยังคิดถึงเพียงเธอ ยังคิดถึง คิดถึงเธอ