คิดถึงใจจะขาด

  ไชโย ธนาวัฒน์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตะวันฉาย ชิงชัยเรียบเรียง: เอ๋ ร็อคตะเว็นสังกัดค่าย: ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ติดต่องานแสดง: 0895006725

Gm | Dm |Gm C | F |

นาFน..เหลือเกินที่ไม่ได้รับGmไออุ่นควFามคุ้นเคยเดิม ๆ จากคGmนรู้ใจจาA#กที่เคยได้Fกอด  กอA#ดได้เพียงในAmใจGmรมานเพียงใด..ในยามคิดCถึง..

เหงFา..เหลือเกินเวลาขาดเธGmอชิดใกล้ก็รัFก..มากมาย เลยดูมากไGmปนิดหนึ่งออA#กซิเจนหัวFใจ..ลดน้อA#ยไป ฉันAmจึง..โอ๊Gmย ๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้C.. โอ้Cย..

คิ(C)ดถึงใจจะขาFด.. สุดสวาทขาดDmใจ..แค่ได้ยินเสียงในA#สาย ใกล้ตาAmยก็หายทุGmกทีอยากหอCมแก้มสักฟอFอยากกอดทางโทรศัDmพท์สักทีด้วยคำ ๆGm นี้..   C  คำว่าคิดถึงFจัง

Gm | Dm |Gm C | F |

Fน..ใกล้ตา มาไกล หายใGmจลำบากอยากขFอ..หายใจ ด้วยรัก ด้วยคิGmดถึงบ้างโทA#รคุยกันสักFหน่อย.. แค่A#เพียงวันละครั้Amง..ได้GmนอนกอดเสียงทาCงโทรก็ยังFดี..

** |

Dm | C |Dm | C |

A# Am | Gm C |
A# Am | Gm C | F |

** |

โปรดฟังอีกครั้Gmง.. คิดCถึงใจจะขาFด..คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

เนื้อเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์ นาน เหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น ความคุ้นเคยเดิมๆจากคนรู้ใจ จากที่เคยได้กอด กอดได้เพียงในใจ ทรมานเพียงใด ในยามคิดถึง เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้ ก็รัก มากมาย เลยดูมากไปนิดหนึ่ง ออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไป ฉันจึง โอ๊ยๆบ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้ โอ้ย คิดถึงใจจะขาด สุดสวาทขาดใจ แค่ได้ยินเสียงในสาย ใกล้ตายก็หายทุกที อยากหอมแก้มสักฟอด อยากกอดทางโทรศัพท์สักที ด้วยคำๆนี้ คำว่าคิดถึงจัง คน ใกล้ตา มาไกล หายใจลำบาก อยากขอ หายใจ ด้วยรัก ด้วยคิดถึงบ้าง โทรคุยกันสักหน่อย แค่เพียงวันละครั้ง ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี โปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด