คิดถึง

 เล้าโลม  Jeasmine  Karamail  Lego Project  สตริง  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึง LEGO PROJECT
เนื้อร้อง: ศุภพจี ชยสมานนท์, กั๊ก เล้าโลมทำนอง: ณฐพล ศรีจอมขวัญเรียบเรียง: Lego Projectสังกัดค่าย: RS

เวลDา.. ที่มันBm7ยังหมุนไปก็ไม่รู้Em7ว่าเมื่อไร..ฉันจะได้พบAเธออีกครั้งเฝ้ารDอ.. ทุกลมBm7หายใจมีเพียงเหงEm7าและความว่างเปล่าอยู่ลำพังAด้วยความอ้างว้าง

ก็ใจฉัBmนมันยัAงคิดถึE/G#งเธออยู่ในทุGก ๆ วันที่ฉัAนยังหายใจ(อยู่)

D | D |Bm7 | Bm7 |

วอนดาDวบนฟ้า.. บอกเธDอได้ไหDmaj7หัวใจBm7ฉันยังเป็นห่วงยังมีGเธอกับฉัน.. อยู่ในGmภาพความจำGmM7ยังเหมืAอนว่าเรายังรัAก..

* |

 D  แล้วเธอคิดถึA/C#งฉันบ้างไหBm   คิดถึงฉันบ้าEmงหรือเปล่า   ส่วนฉันคิดAถึงแทบทนไม่ไหว D  แล้วเธอเคยคิA/C#ดที่จะเปลี่ยBmนใจ   กลับมาบ้างไหEmม..   กลับมาให้GฉันกอAด..อีกครั้ง

C | C |D | D |C | C |A | A |

* | ** | ** |

D | Bm7 |Em7 | A# C | D |คอร์ดเพลง คิดถึง LEGO PROJECT

เนื้อเพลง คิดถึง LEGO PROJECTเวลา ที่มันยังหมุนไป ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรฉันจะได้พบเธออีกครั้ง เฝ้ารอ ทุกลมหายใจ มีเพียงเหงาและความว่างเปล่า อยู่ลำพังด้วยความอ้างว้าง ก็ใจฉันมันยังคิดถึงเธออยู่ใน ทุกๆวันที่ฉันยังหายใจอยู่ วอนดาวบนฟ้า บอกเธอได้ไหม หัวใจฉันยังเป็นห่วง ยังมีเธอกับฉัน อยู่ในภาพความจำ ยังเหมือนว่าเรายังรัก แล้วเธอคิดถึงฉันบ้างไหม คิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า ส่วนฉันคิดถึงแทบทนไม่ไหว แล้วเธอเคยคิดที่จะเปลี่ยนใจ กลับมาบ้างไหม กลับมาให้ฉันกอดอีกครั้ง