คิดถึง (Ost.นางชฎา)

 ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดถึง Lydia ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน

G | D |Em |C D |

 G คนเดียวที่คิดถึDง  ที่รัEmกเธอเป็นดั่งดวงใBm  เธอไม่มCาด้วยเหตุใด  จะไปไGหนก็ไม่บอก  ทิ้Amงฉันไว้คนเดีDยว

 G คนเดียวที่คิดถึDง  ป่านนี้EmใจเธอคิดอะไBm  คิดถึงฉันCหรือเปล่า.. ว่านอนหGนาวหัวใจ  เหAmงาเกินคำD..บรรGยาย

เลAmยเวลา เธอไม่มBmาหา  รู้Cบ้างไหมว่าฉันDคอยกำAmลังใจ..เริ่มจะถดBmถอย  น้ำCน้อย ๆ ล้นออกDตา

 G  คิดถึงเธอแทบใจDจะขาEm C  อยากให้เธอกลับมาซะDที G  คิดถึงเธอทุกวิDนาทีEm C  อยากจะพบDเธอคนGเดียว

* | ** | *** |

 G คนเดียวที่คิดถึDง  ที่รัEmกใจเธอคิดอะไรBm  คิดถึงฉันCอยู่หรือเปล่าว่านอนหนGาวหัวEmใจ  อย่าทิ้Amงฉันไว้D.. คนGเดียว..

Am D | G |คอร์ดเพลง คิดถึง Lydia ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน

เนื้อเพลง คิดถึง Lydia ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีนคนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดั่งดวงใจ เธอไม่มาด้วยเหตุใด จะไปไหนก็ไม่บอก ทิ้งฉันไว้คนเดียว คนเดียวที่คิดถึง ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร คิดถึงฉันหรือเปล่า ว่านอนหนาวหัวใจ เหงาเกินคำบรรยาย เลยเวลา เธอไม่มาหา รู้บ้างไหมว่าฉันคอย กำลังใจเริ่มจะถดถอย น้ำน้อยๆล้นออกตา คิดถึงเธอแทบใจจะขาด อยากให้เธอกลับมาซะที คิดถึงเธอทุกวินาที อยากจะพบเธอคนเดียว คนเดียวที่คิดถึง ที่รักใจเธอคิดอะไร คิดถึงฉันอยู่หรือเปล่าว่านอนหนาวหัวใจ อย่าทิ้งฉันไว้ คนเดียว