คิดถึง

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คิดถึง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
ดนตรี: WARNER MUSIC

D | D |Bm |Bm |A | A |G | G |

เสียงคลื่Dนซัดสาด  มองเห็นไกลสุดขอBmบฟ้ามีทะเลทุกเวAลา  แต่บางทีไม่มีGเธอ

คลื่นซัดDหาฝั่ง  เหมือนใจร่ำคร่ำครวBmญหาจากกันไปตามเวAลา  จากกันให้เธอสุขGใจ

แต่ไม่Dเป็นไร  ไม่เป็นไรฉันBmพร่ำบอกให้เธอเข้าใจเพราะรักAจริง ๆ  รักคือการให้ฉันใGห้เธอD..

จะมีGใครบ้างหนอ.. ที่พอAเห็นใจความรัDกสับสนในใA/C#จ..เสมอBmถึงGคร่ำครวญหา.. กลับมาAเหมือนเคยแต่พอDเจอเธอต้องยิ้A/C#ม..สุขใBmขอEmเพียงแต่ให้เธอสบาAย.. เท่านั้นก็พD

D | D |Bm | Bm |A | A |G | G |
D | D |Bm | Bm |A | A |G | G |

ฉันคิดDถึงเธอ  ไม่อาจบอกกับใครBmเขาอยู่กับใจของตัวAเราอยู่ในความคำนึGงผู้เดียวฉันคิดDถึงเธอ..คอร์ดเพลง คิดถึง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง คิดถึง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์เสียงคลื่นซัดสาด มองเห็นไกลสุดขอบฟ้า มีทะเลทุกเวลา แต่บางทีไม่มีเธอ คลื่นซัดหาฝั่ง เหมือนใจร่ำคร่ำครวญหา จากกันไปตามเวลา จากกันให้เธอสุขใจ แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันพร่ำบอกให้เธอเข้าใจ เพราะรักจริงๆรักคือการให้ ฉันให้เธอ จะมีใครบ้างหนอ ที่พอเห็นใจ ความรักสับสนในใจเสมอ ถึงคร่ำครวญหา กลับมาเหมือนเคย แต่พอเจอเธอต้องยิ้มสุขใจ ขอเพียงแต่ให้เธอสบาย เท่านั้นก็พอ ฉันคิดถึงเธอ ไม่อาจบอกกับใครเขา อยู่กับใจของตัวเรา อยู่ในความคำนึงผู้เดียว ฉันคิดถึงเธอ