คิดถึง

 หรั่ง ร็อกเคสตร้า สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คิดถึง - หรั่ง ร็อคเคสตร้า

F | C |Dm |A# C |F A# | F A# |

 F คนเดียวที่คิดถึCง  ที่รัDmกเธอเป็นดั่งดวงใAm  เธอไม่มA#าด้วยเหตุใด  จะไปไหFนก็ไม่บอก  ทิ้Gmงฉันไว้คนเดีCยว

 F คนเดียวที่คิดถึCง  ป่านนี้DmใจเธอคิดอะไAm  คิดถึงฉันA#หรือเปล่า.. ว่านอนหนFาวหัวใจ  เหGmงาเกินคำบรรยาC

เลGmยเวลา เธอไม่มAmาหา  รู้A#บ้างไหมว่าฉันCคอยกำGmลังใจ..เริ่มจะถดAmถอย  น้ำA#น้อย ๆ ล้นออกตC

 F  คิดถึงเธอแทบใจจะขาDm A#  อยากให้เธอกลับมาซะทีC F  คิดถึงเธอทุกวินาทีDm A#  อยากจะพบCเธอคนเดียว

F | C |Dm |A# C |F A# | F |

  คนเดียวที่คิดถึCง  ป่านนี้DmใจเธอคิดอะไAm  คิดถึงฉันA#หรือเปล่า.. ว่านอนหนFาวหัวใจ  เหGmงาเกินคำCบรรยาF

กำGmลังใจ..เริ่มจะถดAmถอย  น้ำA#น้อย ๆ ล้นออกตC

** | ** |

F A# |

 F คนเดียวที่คิดถึCง  ที่รัDmกใจเธอคิดอะไรAm  คิดถึงฉันA#อยู่หรือเปล่าว่านอนหนาFวหัวใDm  อย่าทิ้Gmงฉันไว้C..คนเดีFยว..