กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับน้อง

 กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับน้อง ไท ธนาวุฒิ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้อง - ไท ธนาวุฒิ (ชีวิตภาคค่ำ)

C#m G#m | A B |C#m G#m | A |

A | E |A | E |A | E |F#m | F#m |B | B |

ตักน้ำใส่กะโหลEก ชะโงกดูเงิEออกมานั่งเพลิน ๆE กินเบียร์ดูนน้อC#mเตรียมอกเตรียมใจAไปจนถึงเหยือกสEองความรักเนืองนอF#mง  เบียร์ลBด ใจEผุด.. B

รอยยิ้มพิมพ์ใจE  มุมไหนก็งาEอยากจะพูดอยากจะถาEม กลัวทำพิรุC#mน้องชอบหยอกเอิAน พี่ก็เขินสุด ๆEพุทรา มังคุF#mด  ละมุBด ลำEยอง   B

กิEนอยู่กับปาC#mก..  อยาEกอยู่กับน้Bองมันอิ่มใจAจนกับแกล้มไม่ต้Eองแค่ได้แอบมF#mองแล้วยกซดสักBทีกิEนอยู่กับปาC#mก..  อยาEกจะมีคนนี้BเกิดมาหลAงรักนางฟ้าราตEรีจะบอกไงดีF#m ขี้อายอย่างพี่B..รักEจริง.. B

ไก่เห็นตีนงูE งูไม่เห็นนมไก่Eน้องพูดเป็นนัEย ให้พี่ไปคิC#mกล้า ๆ หน่อยพี่A  พี่ก็เหวอสนิEมาหยอกนิด ๆF#m  พี่ก็คิBดจนEเพลีย.. B

เป็นลูกผู้ชาEย  ตายได้อย่าหยEามเรียกน้องคนงาEม มาเปิดใจเคลีC#mยร์จะบอกความในA ที่มีให้น้องเชียร์เบีEยร์ว่าพี่คนเF#m | F#m | Bนี้ย..จะขอเบียร์อีกเหยือก

C#m | F#m |C#m | B |

A | E |A | E |A | E |F#m B | E | B |

* | ** |

E | C#m |

ว่าพี่คนเF#m | F#m | Bนี้ย..จะขอเบียร์อีกเหยืEอก

A | E |A | E |A | E |F#m | F#m |B | B |E |