กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับน้อง (ชีวิตภาคค่ำ)

  ไท ธนาวุฒิ   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้อง ไท ธนาวุฒิ (ชีวิตภาคค่ำ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: จักราวุธ แสวงผลเรียบเรียง: ยีนส์ ศิลาแลง, อพิสิษฏ์ ณ ตะกั่วทุ่งสังกัดค่าย: สหภาพดนตรีติดต่องานแสดง: 0816203845, 0811363187

C#m G#m | A B |C#m G#m | A |

A | E |A | E |A | E |F#m | F#m |B | B |

ตักน้ำใส่กะโหลEก ชะโงกดูเงิEออกมานั่งเพลิน ๆE กินเบียร์ดูนน้อC#mเตรียมอกเตรียมใจAไปจนถึงเหยือกสEองความรักเนืองนอF#mง  เบียร์ลBด ใจEผุด.. B

รอยยิ้มพิมพ์ใจE  มุมไหนก็งาEอยากจะพูดอยากจะถาEม กลัวทำพิรุC#mน้องชอบหยอกเอิAน พี่ก็เขินสุด ๆEพุทรา มังคุF#mด  ละมุBด ลำEยอง   B

กิEนอยู่กับปาC#mก..  อยาEกอยู่กับน้Bองมันอิ่มใจAจนกับแกล้มไม่ต้Eองแค่ได้แอบมF#mองแล้วยกซดสักBทีกิEนอยู่กับปาC#mก..  อยาEกจะมีคนนี้BเกิดมาหลAงรักนางฟ้าราตEรีจะบอกไงดีF#m ขี้อายอย่างพี่B..รักEจริง.. B

ไก่เห็นตีนงูE งูไม่เห็นนมไก่Eน้องพูดเป็นนัEย ให้พี่ไปคิC#mกล้า ๆ หน่อยพี่A  พี่ก็เหวอสนิEมาหยอกนิด ๆF#m  พี่ก็คิBดจนEเพลีย.. B

เป็นลูกผู้ชาEย  ตายได้อย่าหยEามเรียกน้องคนงาEม มาเปิดใจเคลีC#mยร์จะบอกความในA ที่มีให้น้องเชียร์เบีEยร์ว่าพี่คนเF#m | F#m | Bนี้ย..จะขอเบียร์อีกเหยือก

C#m | F#m |C#m | B |

A | E |A | E |A | E |F#m B | E | B |

* | ** |

E | C#m |

ว่าพี่คนเF#m | F#m | Bนี้ย..จะขอเบียร์อีกเหยืEอก

A | E |A | E |A | E |F#m | F#m |B | B |E |คอร์ดเพลง กินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้อง ไท ธนาวุฒิ (ชีวิตภาคค่ำ)

เนื้อเพลง กินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้อง ไท ธนาวุฒิ (ชีวิตภาคค่ำ)ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงิน ออกมานั่งเพลินๆกินเบียร์ดูนน้อง เตรียมอกเตรียมใจไปจนถึงเหยือกสอง ความรักเนืองนอง เบียร์ลด ใจผุด รอยยิ้มพิมพ์ใจ มุมไหนก็งาม อยากจะพูดอยากจะถาม กลัวทำพิรุธ น้องชอบหยอกเอิน พี่ก็เขินสุดๆพุทรา มังคุด ละมุด ลำยอง กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับน้อง มันอิ่มใจจนกับแกล้มไม่ต้อง แค่ได้แอบมองแล้วยกซดสักที กินอยู่กับปาก อยากจะมีคนนี้ เกิดมาหลงรักนางฟ้าราตรี จะบอกไงดี ขี้อายอย่างพี่รักจริง ไก่เห็นตีนงู งูไม่เห็นนมไก่ น้องพูดเป็นนัย ให้พี่ไปคิด กล้าๆหน่อยพี่ พี่ก็เหวอสนิท มาหยอกนิดๆพี่ก็คิดจนเพลีย เป็นลูกผู้ชาย ตายได้อย่าหยาม เรียกน้องคนงาม มาเปิดใจเคลียร์ จะบอกความใน ที่มีให้น้องเชียร์เบียร์ ว่าพี่คนเนี้ย จะขอเบียร์อีกเหยือก ว่าพี่คนเนี้ย จะขอเบียร์อีกเหยือก