ขมคอ

  บ.เบิ้ล สามร้อย   เฟิร์ส นภารัตน์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขมคอ บ.เบิ้ล สามร้อย Feat. เฟิร์ส นภารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ.เบิ้ล สามร้อยเรียบเรียง: บอย พาโล สุวรรณ นาคบุตร

D F#m |G D | Bm F#m |G A | A |

เมื่อจบแล้Dวก็ให้มันจบF#mไปอย่าอะไรGเรื่องที่แล้วมDควาBmมทรงจำที่เปื้อนF#mน้ำตาอย่าเก็บมGาให้มันท้อAถอย

คนDยังมีพรุ่งนี้F#mเสมอ จะไปเพ้Gอบั่นทอนหัวใจDคนBmไม่รักให้ทำF#mยังไงมัดเชือกใว้G..ก็คAง..ไม่Dอยู่..

หากเขาไม่รัEmก รักพ่อ รักแF#mม่ดีหวาจะไปบ้GาทำตายายอะไรDคนBmทุกคน..ย่อมมีF#mทางไปหากได้เศษใจG กูยอAมไม่เอD | Dา..

หากความรักมันขมคGไปต่Aอคงไม่F#m Bmไหว..แล้วเอาหัวใEmจล้อเล่นทำไมลAะสาวนุ้ยเห้Dคนดี ๆG มีมากมาAก็ไม่ได้ตF#mาย แค่ไม่ได้Bmเขาอย่าไปเสีEmยเวลาเปล่า ๆAทำหมาทำแมวDอะไร

G A | D Bm |Em A | D |
G A | F#m Bm |Em A | D |

* | ** |

เมื่อความรักมันขมGคอไปต่Aอคงไม่F#m Bmไหว..แล้วเอาหัวใEmจของสาวนุ้ยไปAล่ะพี่บ่าวเDห้อคนดี ๆG มีมากมาAก็ไม่ได้ตF#mาย ถ้าไม่ได้Bmเขาอย่าไปเสีEmยเวลาเปล่า ๆA ให้เปลืองน้ำDตา

อย่าไปเสีEmยเวลาเปล่า ๆA .. ให้เปลืองน้ำDตา

D F#m |G D | Bm F#m |G A | A |D |คอร์ดเพลง ขมคอ บ.เบิ้ล สามร้อย Feat. เฟิร์ส นภารัตน์

เนื้อเพลง ขมคอ บ.เบิ้ล สามร้อย Feat. เฟิร์ส นภารัตน์เมื่อจบแล้วก็ให้มันจบไป อย่าอะไรเรื่องที่แล้วมา ความทรงจำที่เปื้อนน้ำตา อย่าเก็บมาให้มันท้อถอย คนยังมีพรุ่งนี้เสมอ จะไปเพ้อบั่นทอนหัวใจ คนไม่รักให้ทำยังไง มัดเชือกใว้ก็คงไม่อยู่ หากเขาไม่รัก รักพ่อ รักแม่ดีหวา จะไปบ้าทำตายายอะไร คนทุกคนย่อมมีทางไป หากได้เศษใจ กูยอมไม่เอา หากความรักมันขมคอ ไปต่อคงไม่ไหว แล้วเอาหัวใจล้อเล่นทำไมละสาวนุ้ยเห้อ คนดีๆมีมากมาย ก็ไม่ได้ตาย แค่ไม่ได้เขา อย่าไปเสียเวลาเปล่าๆทำหมาทำแมวอะไร เมื่อความรักมันขมคอ ไปต่อคงไม่ไหว แล้วเอาหัวใจของสาวนุ้ยไปล่ะพี่บ่าวเห้อ คนดีๆมีมากมาย ก็ไม่ได้ตาย ถ้าไม่ได้เขา อย่าไปเสียเวลาเปล่าๆให้เปลืองน้ำตา อย่าไปเสียเวลาเปล่าๆให้เปลืองน้ำตา