คนเคยโดนหลอกเหมือนกัน

 ไอน้ำ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนเคยโดนหลอกเหมือนกัน ฟลุ๊ค ไอน้ำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมเกียรติ เมธาพฤทธิ์เรียบเรียง: ภาณุวัฒน์ กมลศิริประเสริฐ, คีรินทร์ คุ้มรักษ์สังกัดค่าย: RS

Asus2 | Dsus2 |
A | Bm |C#m | D |A | E |

แววตาAที่เธอมองฉัน.. เต็มไปF#mด้วยความหวั่นไหวหวาดกลัBmวไม่กล้าจะไC#mว้ใจ..หน้าไหนAทั้งนั้นแววตDาที่ฉันมองเธEอ..  เต็มไปด้วC#mยความทรมาF#mบาดแผBmลของเราคล้าย ๆE กัน เธอเชื่อAไหม

เธอโดนผู้ชาC#mยคนนึงทอดทิ้งไม่เคยรักจริF#mงแล้วยังทำร้ายฉันถูกผู้หญิBmงคนนึงหลอกใช้เจ็บปวดเท่าไรEไม่มีใครรู้.. E

คนเคยโดนหลอDกด้วยกันเท่านั้EมันถึงAจะเข้าใF#mความรู้สึBmกหัวใจสลาEยที่เราต่าAงเจอไม่รังเกียDจอะไรใช่ไหEหากจะขC#mอร้องไห้เป็นเพื่อF#mนเธอหัวใจBmที่ช้ำ น้ำตาที่เอ่อจะมีDแค่เรา แค่ฉันEและเธอเช็ดให้Aกัน

C#m D E |

กลางคืนAไม่มีแรงฝัน กลางวัF#mนได้แต่อ่อนล้าอากาBmรของคนเพิ่งช้ำC#mมา  เธอคงAเหมือนฉันคงดีDถ้าหากมีใคEร.. เข้ามาลC#mบความทรมาF#mปรับทุBmกข์หัวใจข้าง ๆE กัน  เธอว่าAไหม

* | ** |

D | C#m |Bm | D E | A |

** |

D | C#m F#m |

สักวันBmจากนี้ น้ำตาที่เอ่อมันคงDหยุดไหล  หากใช้Eหัวใจเช็ดให้Aกันคอร์ดเพลง คนเคยโดนหลอกเหมือนกัน ฟลุ๊ค ไอน้ำ

เนื้อเพลง คนเคยโดนหลอกเหมือนกัน ฟลุ๊ค ไอน้ำแววตาที่เธอมองฉัน เต็มไปด้วยความหวั่นไหว หวาดกลัวไม่กล้าจะไว้ใจหน้าไหนทั้งนั้น แววตาที่ฉันมองเธอ เต็มไปด้วยความทรมาน บาดแผลของเราคล้ายๆกัน เธอเชื่อไหม เธอโดนผู้ชายคนนึงทอดทิ้ง ไม่เคยรักจริงแล้วยังทำร้าย ฉันถูกผู้หญิงคนนึงหลอกใช้ เจ็บปวดเท่าไรไม่มีใครรู้ คนเคยโดนหลอกด้วยกันเท่านั้น มันถึงจะเข้าใจ ความรู้สึกหัวใจสลายที่เราต่างเจอ ไม่รังเกียจอะไรใช่ไหม หากจะขอร้องไห้เป็นเพื่อนเธอ หัวใจที่ช้ำ น้ำตาที่เอ่อ จะมีแค่เรา แค่ฉันและเธอเช็ดให้กัน กลางคืนไม่มีแรงฝัน กลางวันได้แต่อ่อนล้า อาการของคนเพิ่งช้ำมา เธอคงเหมือนฉัน คงดีถ้าหากมีใคร เข้ามาลบความทรมาน ปรับทุกข์หัวใจข้างๆกัน เธอว่าไหม สักวันจากนี้ น้ำตาที่เอ่อ มันคงหยุดไหล หากใช้หัวใจเช็ดให้กัน