คนทางนั้น

 GiFT My Project สตริง คิดถึง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนทางนั้น GiFT My Project
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 0897802446

Asus2 | Asus2 |Dsus2 | Dsus2 |
Asus2 | Asus2 |Dsus2 | Dsus2 |

 Asus2   หลายครั้งที่มองไปบนฟ้า Asus2   ทุก ๆ ครั้งฉันเองก็เกิดคำถาDsus2มขึ้นมาข้างใน    อยากจะรู้Dsus2เธอเป็นเช่นไร...

 Asus2   ไม่พบไม่เจอกันนานแล้ว Asus2   เป็นเวลาเนิ่นนาน    จากวันนั้Dsus2นที่เราต้องไกล    อยู่ตรงนั้Dsus2นเธอเป็นเช่นไร

อยC#mากรู้ อยากดูแลใกล้ ๆF#m เธอในทุกวันแล้วมีระยBmะทาง.. ที่มันกั้นเราไว้E

ดูแลตัวเองดี ๆAsus2 นะ คนที่อยู่ทางAsus2นั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกัDsus2น..เหมือนอย่างเดิมไม่เคยเปลี่Dsus2ยนอากาศกลางคืนมันAsus2หนาวก็ห่มผ้านอนก่อนหลัAsus2บฝันหากเธอเหงาให้คิดถึงกัDsus2เหมือนอย่างฉันคิดถึงเธDsus2

ส่วนคนที่อยู่ทางนี้C#m  ไม่ต้องF#mห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีC#m.. เพื่อรอF#mวันวันที่พบกัBmน  วันที่ฉัEน.. ได้พบAsus2 | Asus2เธอ..

Dsus2 | Asus2 |Dsus2 | Asus2 |
C#m | F#m |Bm E | Asus2 |

* | ** |

วันที่พบกัBmน วันที่ฉันE...ได้พบAsus2 | Asus2เธอ..คอร์ดเพลง คนทางนั้น GiFT My Project

เนื้อเพลง คนทางนั้น GiFT My Projectหลายครั้งที่มองไปบนฟ้า ทุกๆครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างใน อยากจะรู้เธอเป็นเช่นไร ไม่พบไม่เจอกันนานแล้ว เป็นเวลาเนิ่นนาน จากวันนั้นที่เราต้องไกล อยู่ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไร อยากรู้ อยากดูแลใกล้ๆเธอในทุกวัน แล้วมีระยะทาง ที่มันกั้นเราไว้ ดูแลตัวเองดีๆนะ คนที่อยู่ทางนั้น คนทางนี้ยังคิดถึงกัน เหมือนอย่างเดิมไม่เคยเปลี่ยน อากาศกลางคืนมันหนาว ก็ห่มผ้านอนก่อนหลับฝัน หากเธอเหงาให้คิดถึงกัน เหมือนอย่างฉันคิดถึงเธอ ส่วนคนที่อยู่ทางนี้ ไม่ต้องห่วง ฉันดูแลตัวเองอย่างดี เพื่อรอวัน วันที่พบกัน วันที่ฉัน ได้พบเธอ วันที่พบกัน วันที่ฉันได้พบเธอ