ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ

 ฮันนี่ นิชาดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ฮันนี่ นิชาดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท (ภูไทเรคคอร์ด)สังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

ขอFอนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะ..ครูEmขาหนูขอเวลDmา.. ไปเช็ดGน้ำตาจักCคราว

F G | Am |

บ่ายโมงสิบห้Cเข้าเรียนคาบบ่าG/Bย กำลังตั้งอกตั้งใAmข้อความไลFน์แจ้งเตือนขึ้นมAm

อยากโดนคาบเรีFยนออกไปเช็ดน้ำตCกะเกรงใจครูเพิ่Dmน.. ที่กำลังสอนวิชAmคันสิเฮียนต่Dmอฮอดชั่วโมงสุดท้ายกะย้านขาดใจตาGย.. จนน้ำตาไหEmลออกตาAm

คำว่าเลิกกัDmน..ก็ย้ำเตือFสะเทือGนแผ่นดินหัวใCจนกลั้นFน้ำตาบ่ไหวจนได้บอกครูGว่า ..

ขอFอนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะ..ครูEmขาหนูขอเวลDmา.. ไปเช็ดGน้ำตาจักCคราวฮ้องไห้Amในใจบ่ค่อยเก่งย้านรบกวEmนสมาธิหมู่เขาสิฟ้าFว..ออกไปแล้วฟ้าวกลับGมา

ขอFอนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะ..ครูEmขาหนูขอเวลDmา.. ไปแก้GปัญหาหัวCใจเป็นAmฮ้อน ๆ ฮน ๆ  เฮียนต่อไEmปคงสิบ่ไหวหักคะแนFน..จิตพิสัGยหนูกะได้..เด้อค่Cะครู

หมู่เขDmาไปทาแป้งแต่งหน้าบางคนไEmปทำธุระส่วนโตแต่หFนู..ไปหามุมฮ้อG | Gงไห้..

* | ** |

Am | Em |Dm G | C |

* | ** |

หักคะแนDmน..จิตพิสัGยหนูกะได้..เด้อค่ะCครู

F Em | Am |คอร์ดเพลง ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ฮันนี่ นิชาดา

เนื้อเพลง ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ฮันนี่ นิชาดาขออนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะครูขา หนูขอเวลา ไปเช็ดน้ำตาจักคราว บ่ายโมงสิบห้า เข้าเรียนคาบบ่าย กำลังตั้งอกตั้งใจ ข้อความไลน์แจ้งเตือนขึ้นมา อยากโดนคาบเรียนออกไปเช็ดน้ำตา กะเกรงใจครูเพิ่น ที่กำลังสอนวิชา คันสิเฮียนต่อฮอดชั่วโมงสุดท้าย กะย้านขาดใจตาย จนน้ำตาไหลออกตา คำว่าเลิกกันก็ย้ำเตือน สะเทือนแผ่นดินหัวใจ จนกลั้นน้ำตาบ่ไหวจนได้บอกครูว่า ขออนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะครูขา หนูขอเวลา ไปเช็ดน้ำตาจักคราว ฮ้องไห้ในใจบ่ค่อยเก่ง ย้านรบกวนสมาธิหมู่เขา สิฟ้าวออกไปแล้วฟ้าวกลับมา ขออนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะครูขา หนูขอเวลา ไปแก้ปัญหาหัวใจ เป็นฮ้อนๆฮนๆเฮียนต่อไปคงสิบ่ไหว หักคะแนนจิตพิสัยหนูกะได้เด้อค่ะครู หมู่เขาไปทาแป้งแต่งหน้า บางคนไปทำธุระส่วนโต แต่หนูไปหามุมฮ้องไห้ หักคะแนนจิตพิสัยหนูกะได้เด้อค่ะครู