ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ

 ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ฮันนี่ นิชาดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ - ฮันนี่ นิชาดา

ขอFอนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะ..ครูEmขาหนูขอเวลDmา.. ไปเช็ดGน้ำตาจักCคราว

F G | Am |

บ่ายโมงสิบห้Cเข้าเรียนคาบบ่าG/Bย กำลังตั้งอกตั้งใAmข้อความไลFน์แจ้งเตือนขึ้นมAm

อยากโดนคาบเรีFยนออกไปเช็ดน้ำตCกะเกรงใจครูเพิ่Dmน.. ที่กำลังสอนวิชAmคันสิเฮียนต่Dmอฮอดชั่วโมงสุดท้ายกะย้านขาดใจตาGย.. จนน้ำตาไหEmลออกตาAm

คำว่าเลิกกัDmน..ก็ย้ำเตือFสะเทือGนแผ่นดินหัวใCจนกลั้นFน้ำตาบ่ไหวจนได้บอกครูGว่า ..

ขอFอนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะ..ครูEmขาหนูขอเวลDmา.. ไปเช็ดGน้ำตาจักCคราวฮ้องไห้Amในใจบ่ค่อยเก่งย้านรบกวEmนสมาธิหมู่เขาสิฟ้าFว..ออกไปแล้วฟ้าวกลับGมา

ขอFอนุญาตเข้าห้องน้ำเด้อค่ะ..ครูEmขาหนูขอเวลDmา.. ไปแก้GปัญหาหัวCใจเป็นAmฮ้อน ๆ ฮน ๆ  เฮียนต่อไEmปคงสิบ่ไหวหักคะแนFน..จิตพิสัGยหนูกะได้..เด้อค่Cะครู

หมู่เขDmาไปทาแป้งแต่งหน้าบางคนไEmปทำธุระส่วนโตแต่หFนู..ไปหามุมฮ้อG | Gงไห้..

* | ** |

Am | Em |Dm G | C |

* | ** |

หักคะแนDmน..จิตพิสัGยหนูกะได้..เด้อค่ะCครู

F Em | Am |