ขอกอดครั้งสุดท้าย

 เอก'ดา  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขอกอดครั้งสุดท้าย เอก'ดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอก’ดาเรียบเรียง: Techatham Runguthaisiri

C#maj7 | Cm7 | A#m7 D# | G# |
C#maj7 | Cm7 | A#m7 D# | G# |

 C#maj7   ก่อนจะหลับฝัCm7นในค่ำคืน C#maj7   ก่อนจะตื่นมาCm7พบกับวันพรุ่งนี้ C#maj7   ก่อนที่ความรัCm7กที่เราFm7มี    จะทลาA#m7ยลงไปไม่เหลือแม้เสี้ยD#วใจ..  D#

 C#maj7   ก่อนเธอจะพบCm7คนที่ดีกว่า C#maj7   ก่อนที่วันเวลCm7าจะเลือนหายไป C#maj7   ก่อนที่หยดน้ำตCm7าจะรินFm7ไหล    สบตาฉันA#m7ได้ไหม สักครั้งD#นึง

เธออาจไม่ซึ้C#maj7ง..กับรักCm7ที่ทำให้ใจใครเหนื่อยล้าC#maj7มีน้ำตาและร้องไห้G#ฉันยังดีA#m7ไม่มากพอ.. ที่จะขอCm7ให้เธอเห็Fm7นใจก่อนจะลA#m7ากันไปอยากจะขอเธออีกครั้D#ง..

กอดครั้งสุดท้C#maj7าย.. ได้ไหมCm7เธอวันพรุ่งนี้A#m7เราคงไม่เจD#อกันอีกต่อG#maj7ไปกอA#m7ดครั้งสุCm7ดท้าย..C#maj7      ให้เธอCm7มั่นใจFm7คน ๆ นี้A#m7 ยังรัก ยังรอ และยังห่วงD#ใยเธออยู่ตรงนี้...

C#maj7 | Cm7 | A#m7 D# | G# |
C#maj7 | Cm7 Fm7 | A#m7 D# | G# |

* | ** |

F |

กอดครั้งสุดท้D#maj7าย.. ได้ไหมDm7เธอวันพรุ่งนี้Cm7เราคงไม่เจFอกันอีกต่อA#maj7ไปกอCm7ดครั้งสุDm7ดท้าย.. C#maj7     ให้เธCm7อมั่นใจFm7คน ๆ นี้Cm7 ยังรัก ยังรอ และยังห่วงFใย

เธออยู่ตรงนี้D#maj7.. ได้ไหมDm7เธอวันพรุ่งนี้Cm7ฉันคงไม่เจFอเธออีกต่อA#maj7ไปกอดครั้งสุดท้D#maj7าย.. ให้เธCm7อมั่นใจFm7คน ๆ นี้Cm7 ยังรัก ยังรอ และยังห่วงFใยเธออยู่ตรงนี้A#maj7 | Dm7 G7..คน ๆ นี้A#m7 จะรัก จะรอเธอตลอดไป

D# | D# |A#maj7 | A#maj7 |คอร์ดเพลง ขอกอดครั้งสุดท้าย เอก'ดา

เนื้อเพลง ขอกอดครั้งสุดท้าย เอก'ดาก่อนจะหลับฝันในค่ำคืน ก่อนจะตื่นมาพบกับวันพรุ่งนี้ ก่อนที่ความรักที่เรามี จะทลายลงไปไม่เหลือแม้เสี้ยวใจ ก่อนเธอจะพบคนที่ดีกว่า ก่อนที่วันเวลาจะเลือนหายไป ก่อนที่หยดน้ำตาจะรินไหล สบตาฉันได้ไหม สักครั้งนึง เธออาจไม่ซึ้ง กับรักที่ทำให้ใจใครเหนื่อยล้า มีน้ำตาและร้องไห้ ฉันยังดีไม่มากพอ ที่จะขอให้เธอเห็นใจ ก่อนจะลากันไปอยากจะขอเธออีกครั้ง กอดครั้งสุดท้าย ได้ไหมเธอ วันพรุ่งนี้เราคงไม่เจอกันอีกต่อไป กอดครั้งสุดท้าย ให้เธอมั่นใจ คนๆนี้ ยังรัก ยังรอ และยังห่วงใย เธออยู่ตรงนี้ กอดครั้งสุดท้าย ได้ไหมเธอ วันพรุ่งนี้เราคงไม่เจอกันอีกต่อไป กอดครั้งสุดท้าย ให้เธอมั่นใจ คนๆนี้ ยังรัก ยังรอ และยังห่วงใย เธออยู่ตรงนี้ ได้ไหมเธอ วันพรุ่งนี้ฉันคงไม่เจอเธออีกต่อไป กอดครั้งสุดท้าย ให้เธอมั่นใจ คนๆนี้ ยังรัก ยังรอ และยังห่วงใย เธออยู่ตรงนี้ คนๆนี้ จะรัก จะรอเธอตลอดไป