ขอโอกาสแหน่เด้อ (OST.ขอฮักได้ไหม)

 บอย พนมไพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ บอย พนมไพร OST.ขอฮักได้ไหม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ออนบอร์ดสตูดิโอ, เจ, จิงลย, เฮียป่องโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรีส์สังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0832463936

G | D |Em | C |

ฟังเด้อGหล่า ตั้งแต่คบDกันมาเป็นคนคุ้นเคยกะบ่เคEmยขอหยังเจ้าเลย..จักCเทื่อฟังเด้อGเจ้า ถ้าให้เว้าDแปน ๆ ออกจากหัวใจว่าคนนี้Emหลงฮักเจ้าหลาย..มาแต่Cโดน

เสื่องส่Dนเอาไว้กะบ่อยู่คือสิบ่ฮู้Emแอะใจแหน่บ่หนอที่เช้าแลCง คึดนำ คึดพ้อห่วงนำเจ้Dา เอาใจสุอย่างกะย้อนสนิEmท กะคิดเลยไปอีกลิมิBmหวังไปเป็นคู่ชีวิCต ติดอยู่แค่หนึ่งอย่GางคือใจของนาAmง..มันพอสิว่าCง..ให้อยู่นำได้บ่D..

ขอโอกาสแหน่เด้Gถ้าเธอให้กัBmน สิเฮ็ดมันให้ดีEmสิฮักเจ้Dาให้หลาย ๆ กว่านี้Cสิบปี ซาวปีD สิบ่จืด บ่จาG G7ง..แค่เป็นที่Emหนึ่ง..ในใจเจ้Bmสิอยู่เคียงเจ้CาจนฮอดอวสาGฝันเป็นจริงได้C เมื่อมีกันและกัGฮักตั้งแต่มื้Amอนั้น มื้อแรกที่พบDเจ้า(กะยังบ่เซาฮักจนฮอดมื้อนี้G)

G | D |Em | C D |
Em | Bm |C D | G D |

* | ** | *** | *** |

Em | C | D |

กะยังบ่เซาฮักจนฮอดมื้อนี้Gคอร์ดเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ บอย พนมไพร OST.ขอฮักได้ไหม

เนื้อเพลง ขอโอกาสแหน่เด้อ บอย พนมไพร OST.ขอฮักได้ไหมฟังเด้อหล่า ตั้งแต่คบกันมาเป็นคนคุ้นเคย กะบ่เคยขอหยังเจ้าเลยจักเทื่อ ฟังเด้อเจ้า ถ้าให้เว้าแปนๆออกจากหัวใจ ว่าคนนี้หลงฮักเจ้าหลายมาแต่โดน เสื่องส่นเอาไว้กะบ่อยู่ คือสิบ่ฮู้แอะใจแหน่บ่หนอ ที่เช้าแลง คึดนำ คึดพ้อ ห่วงนำเจ้า เอาใจสุอย่าง กะย้อนสนิท กะคิดเลยไปอีกลิมิต หวังไปเป็นคู่ชีวิต ติดอยู่แค่หนึ่งอย่าง คือใจของนางมันพอสิว่างให้อยู่นำได้บ่ ขอโอกาสแหน่เด้อ ถ้าเธอให้กัน สิเฮ็ดมันให้ดี สิฮักเจ้าให้หลายๆกว่านี้ สิบปี ซาวปี สิบ่จืด บ่จาง แค่เป็นที่หนึ่งในใจเจ้า สิอยู่เคียงเจ้าจนฮอดอวสาน ฝันเป็นจริงได้ เมื่อมีกันและกัน ฮักตั้งแต่มื้อนั้น มื้อแรกที่พบเจ้า กะยังบ่เซาฮักจนฮอดมื้อนี้ กะยังบ่เซาฮักจนฮอดมื้อนี้