ขอปรึกษาเธอแน

 เบียร์ พร้อมพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอปรึกษาเธอแน เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

G | Cmaj7 |Dsus2 | G |

เธGอ.. เฮามีเรื่อCmaj7งปรึกษาเธอแนEmะคือเฮา..แอบมักDผู้สาวแม๋ แต่Cว่าเฮาบ่ใจDเธGอ.. เฮาบ่ฮู้Cmaj7สิเริ่มจังใด๋เอEmาเป็นว่า..คนที่เฮDาฮักหลายเฮCาเฮ็ดทุกอย่างให้D..คือเฮาเฮ็ดให้Gเธอ

เธอว่าเขAmา.. สิฮู้สึกหยัBmงบ่เธอว่าเขAmา.. สิCมีใจให้เฮาDบ่

คันแม่นเธGอสิฮักเฮาบ่คั่นแม่นเธBmอสิมีใจให้เฮาบ่คั่นแม่นเธAmอสิคึดคือกันบ่.. หรือDว่าบ่คึดหยังเฮาล่ะย่าGนว่าถ้าบอกเขาจากคำฮัBmกสิเป็นคำฮ้างจากเคยหย่าCงสวนกัน ยิ้มให้กันทุกครั้งแล้Dวเขาสิหนีห่าง (บ่อยากแนมฮอดหน้Gากัน)

G | Cmaj7 |Dsus2 | G |
Cmaj7 | Bm |Am D | G D |

เธGอ.. เฮาอยากบอCmaj7กว่าเขาคนนั้นเป็Emนหมู่กัน เรียนอยู่ห้อDงนำกันเขาสิคึดCไปเกินกว่านั้Dน.. ได้อยู่Gติเธอ

* | ** | ** |

อีหลีแล้Amวผู้สาวคนนั้น.. D   กะคือเธอ

G | Cmaj7 | Dsus2 | G |คอร์ดเพลง ขอปรึกษาเธอแน เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง ขอปรึกษาเธอแน เบียร์ พร้อมพงษ์เธอ เฮามีเรื่องปรึกษาเธอแน กะคือเฮาแอบมักผู้สาวแม๋ แต่ว่าเฮาบ่ใจ เธอ เฮาบ่ฮู้สิเริ่มจังใด๋ เอาเป็นว่าคนที่เฮาฮักหลาย เฮาเฮ็ดทุกอย่างให้คือเฮาเฮ็ดให้เธอ เธอว่าเขา สิฮู้สึกหยังบ่ เธอว่าเขา สิมีใจให้เฮาบ่ คันแม่นเธอสิฮักเฮาบ่ คั่นแม่นเธอสิมีใจให้เฮาบ่ คั่นแม่นเธอสิคึดคือกันบ่ หรือว่าบ่คึดหยัง เฮาล่ะย่านว่าถ้าบอกเขา จากคำฮักสิเป็นคำฮ้าง จากเคยหย่างสวนกัน ยิ้มให้กันทุกครั้ง แล้วเขาสิหนีห่าง บ่อยากแนมฮอดหน้ากัน เธอ เฮาอยากบอกว่าเขาคนนั้น เป็นหมู่กัน เรียนอยู่ห้องนำกัน เขาสิคึดไปเกินกว่านั้น ได้อยู่ติเธอ อีหลีแล้วผู้สาวคนนั้น กะคือเธอ