ขอปรึกษาเธอแน

เบียร์ พร้อมพงษ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ขอปรึกษาเธอแน - เบียร์ พร้อมพงษ์

G | Cmaj7 |Am | D |

เธGอ.. เฮามีเรื่อCmaj7งปรึกษาเธอแนEmะคือเฮา..แอบมักDผู้สาวแม๋ แต่Cว่าเฮาบ่ใจDเธGอ.. เฮาบ่ฮู้Cmaj7สิเริ่มจังใด๋เอEmาเป็นว่า..คนที่เฮDาฮักหลายเฮCาเฮ็ดทุกอย่างให้D..คือเฮาเฮ็ดให้Gเธอ

เธอว่าเขAmา.. สิฮู้สึกหยัBmงบ่เธอว่าเขAmา.. สิCมีใจให้เฮาDบ่

คันแม่นเธGอสิฮักเฮาบ่คั่นแม่นเธBmอสิมีใจให้เฮาบ่คั่นแม่นเธAmอสิคึดคือกันบ่.. หรือDว่าบ่คึดหยังเฮาล่ะย่าGนว่าถ้าบอกเขาจากคำฮัBmกสิเป็นคำฮ้างจากเคยหย่าCงสวนกัน ยิ้มให้กันทุกครั้งแล้Dวเขาสิหนีห่าง (บ่อยากแนมฮอดหน้Gากัน)

D |

เธGอ.. เฮาอยากบอCmaj7กว่าเขาคนนั้นเป็Emนหมู่กัน เรียนอยู่ห้อDงนำกันเขาสิคึดCไปเกินกว่านั้Dน.. ได้อยู่Gติเธอ

* | ** | ** |

C Cm | D | G |