กุหลาบไร้หนาม (ชีวิตภาคค่ำ)

  สุนารี ราชสีมา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กุหลาบไร้หนาม สุนารี ราชสีมา (ชีวิตภาคค่ำ)
ทำนอง/เรียบเรียง: กตัญญู ทุ่งมีผล, สมรัฐ ส้มแก้วเนื้อร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาคสังกัดค่าย: สหภาพดนตรีติดต่องานแสดง: 0816203845, 0811363187

Dsus2 | F#7 |G A | Dsus2 |

สมDน้ำหน้าหัวใจ.. ที่ไม่มีF#7ใคร ๆ ต้องการเมื่อวัยBmหวาน ฉันไม่เคยต้องกาF#mรผู้ใด

จวบจนGวันนี้A  ร่วงโรF#ย..แค่จะขอBmใคร..หล่Aนจากฟ้Gา..สักคEmแต่ก็ไม่เห็Aนมีใคร

เหมือนกุหลาบที่ไร้Gหนามพร้อมจะอยู่ใกF#mล้มือพร้อมให้คนเด็ดถืF#อ ยอมได้ง่ายBmดายคอAยสักคEmน.. ได้ดม ได้ดอF#mคนที่เขาGยอม ให้ฉันรับใช้A(แต่ก็ไม่Dsus2มี)

นึDกถึงครั้งกุหลาบ.. เพิ่งสวF#7ย เพิ่งเริ่มจะงามแต่มีBmหนาม ไม่ให้มือผู้คนF#mเข้าใกล้

* | ** |

G | F#m |F# | Bm A |
Em | F#m |G | A |

** | ** |

G | F#m |C | A | D |คอร์ดเพลง กุหลาบไร้หนาม สุนารี ราชสีมา (ชีวิตภาคค่ำ)

เนื้อเพลง กุหลาบไร้หนาม สุนารี ราชสีมา (ชีวิตภาคค่ำ)สมน้ำหน้าหัวใจ ที่ไม่มีใครๆต้องการ เมื่อวัยหวาน ฉันไม่เคยต้องการผู้ใด จวบจนวันนี้ ร่วงโรย แค่จะขอใครหล่นจากฟ้าสักคน แต่ก็ไม่เห็นมีใคร เหมือนกุหลาบที่ไร้หนาม พร้อมจะอยู่ใกล้มือ พร้อมให้คนเด็ดถือ ยอมได้ง่ายดาย คอยสักคน ได้ดม ได้ดอม คนที่เขายอม ให้ฉันรับใช้ แต่ก็ไม่มี นึกถึงครั้งกุหลาบ เพิ่งสวย เพิ่งเริ่มจะงาม แต่มีหนาม ไม่ให้มือผู้คนเข้าใกล้